Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

„Mieszkanie bez wkładu własnego”: do kogo skierowany jest program, kto udziela gwarancji, co może być celem, jakie są limity? Wszystko, co musisz wiedzieć o programie

„Mieszkanie bez wkładu własnego”: do kogo skierowany jest program, kto udziela gwarancji, co może być celem, jakie są limity? Wszystko, co musisz wiedzieć o programie
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Prezydent RP podpisał 15 listopada 2021 r. ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwalają – w określonych warunkach – na skorzystanie z kredytu hipotecznego bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Zmiany otwierają możliwości zakupu nieruchomości bądź wybudowania domu przed osobami, które posiadają zdolność kredytową, ale barierą jest dla nich brak odpowiednich oszczędności. Już od 27 maja 2022 roku w ramach programu udzielane będą gwarancje na całość lub część wymaganego wkładu własnego - nawet do 100 tys. zł. Do kogo skierowane jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”, kto udziela gwarancji, co może być celem finansowania i jakie są limity?

W ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym ustalono szereg wymogów, które muszą spełnić przyszli kredytobiorcy.

 

 

1.Pierwszy i kluczowy z nich dotyczy posiadania nieruchomości.

Reklama

Jednym z założeń jest zwiększenie dostępności mieszkań i domów oraz wspieranie zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też wprowadzone wymagania zakładają, że:

 • osoby z gospodarstwa domowego nie są właścicielami mieszkania, domu jednorodzinnego ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,

lub

 • posiadają nie więcej niż jeden lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny i jednocześnie:
 • wychowują dwoje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 50 m2,
 • wychowują troje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 75 m2,
 • wychowują czworo dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 90 m2,
 • wychowują pięcioro lub więcej dzieci (bez limitu powierzchni).

Powyższe warunki dotyczą aktualnego stanu, czyli tego, czy obecnie beneficjent posiada dom lub mieszkanie. Samo posiadanie nieruchomości w przeszłości nie jest decydującym i wykluczającym elementem.

2.Kolejnym wymogiem jest wskazanie, że gospodarstwa domowe mogą być prowadzone:

 • samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną, czyli singla bądź osobę samotnie wychowującą dziecko,
 • wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka.

Jako dziecko w ramach ustawy rozumiane są osoby małoletnie, poniżej 18 roku życia, a także te o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostające pod opieką kredytobiorcy.

 

Reklama

Ustawa nie przewiduje, aby beneficjentami programu mogły być osoby z nieformalnego związku, nieposiadające wspólnych dzieci.

 

3.Jednym z założeń jest także związek beneficjentów z Polską, rozumiany poprzez:

 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski,
 • posiadane obywatelstwa polskiego w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego poza Polską. Jeżeli beneficjentami jest małżeństwo bądź para wychowujące wspólnie co najmniej jedno dziecko, to wystarczy, że tylko jedna osoba posiada polskie obywatelstwo.

 

Gwarancje jak… w banku

Instytucją dającą gwarancje w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytu natomiast udzielą banki, które zawrą z BGK odpowiednią umowę.

Ustawa zacznie obowiązywać od 27 maja 2022 roku. Do tego momentu BGK oraz banki mają czas na przygotowanie odpowiednich procedur oraz ofert. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w I. połowie 2022 roku zobaczymy na rynku oferty z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym – informuje Jakub Łapaj, starszy ekspert finansowy Lendi.pl i twórca portalu informacyjnego o programach wsparcia kredytobiorców www.bonmieszkaniowy.org.

W ustawie wskazano, że kredyty w ramach programu muszą być przyznawane w polskiej walucie na okres min. 15 lat. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 100 tys. zł, a gwarancja może obejmować między 10% a 20% całości wydatków. Gwarancja wygasa po spłacie części kredytu odpowiadającej jej kwocie. Niezależnie od banku udzielającego kredytu koszt uzyskania wsparcia BGK jest stały i wynosi 1% kwoty objętej gwarancją. Przykładowo w przypadku zakupu mieszkania za 500 tys. zł i 100 tys. zł gwarancji, czyli 20% wkładu, jednorazowa prowizja wyniesie 1 tys. zł. Sama oferta kredytu nie jest unormowana i każdy z banków będzie ją kreował według własnej polityki cenowej – wyjaśnia Jakub Łapaj.

 

Co może być celem finansowania?

W ustawie wskazano, że celem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego może być:

 • budowa domu jednorodzinnego, wraz z jego wykończeniem,
 • zakup działki w celu budowy domu,
 • zakup lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, wraz z wykończeniem,
 • wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy pozwala na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości:

 • 500 tys. zł, jeżeli gwarancja miałaby pokryć całość kwoty 20% wkładu własnego
 • 1 mln zł, jeżeli gwarancja dotyczyłaby minimalnego poziomu 10% wkładu własnego
Reklama

Z racji zaangażowania BGK, gwarancja może obejmować poziom min. 10% a maksimum 20% wydatków, a maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł. Dodatkowo ustawodawca przewidział limity cen za m2. Wyliczany jest on jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz współczynnika: 1,3 – dla rynku pierwotnego oraz 1,2 – dla rynku wtórnego – dodaje Jakub Łapaj.

Wspomniany wskaźnik przeliczeniowy wylicza się na podstawie ostatnich dwóch kwartałów, a limity są podawane osobno dla:

 • miast wojewódzkich,
 • gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi,
 • pozostałych gmin w danym województwie.

Na podstawie ostatnich dostępnych danych za IV kwartał 2021 i I. kwartał 2022 roku limity przedstawiają się następująco:

Limity cenowe lokali mieszkalnych albo wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony gwarantowany kredyt mieszkaniowy.

Nazwa województwa

Lokalizacja

rynek pierwotny

rynek wtórny

DOLNOŚLĄSKIE

miasto Wrocław

8 667,75 zł

8 001,00 zł

DOLNOŚLĄSKIE

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

7 388,94 zł

6 820,56 zł

DOLNOŚLĄSKIE

pozostałe

6 157,45 zł

5 683,80 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE

miasto Bydgoszcz

7 517,45 zł

6 939,18 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE

gminy sąsiadujące z Bydgoszczą

6 815,55 zł

6 291,28 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE

miasto Toruń

7 456,35 zł

6 882,78 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE

gminy sąsiadujące z Toruniem

6 785,00 zł

6 263,08 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE

pozostałe

6 113,64 zł

5 643,36 zł

LUBELSKIE

miasto Lublin

6 922,97 zł

6 390,43 zł

LUBELSKIE

gminy sąsiadujące z Lublinem

6 396,85 zł

5 904,78 zł

LUBELSKIE

pozostałe

5 870,74 zł

5 419,14 zł

LUBUSKIE

miasto Gorzów Wielkopolski

6 867,90 zł

6 339,60 zł

LUBUSKIE

gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.

6 557,85 zł

6 053,40 zł

LUBUSKIE

miasto Zielona Góra

6 867,90 zł

6 339,60 zł

LUBUSKIE

gminy sąsiadujące z Zieloną Górą

6 557,85 zł

6 053,40 zł

LUBUSKIE

pozostałe

6 247,80 zł

5 767,20 zł

ŁÓDZKIE

miasto Łódź

6 353,75 zł

5 865,00 zł

ŁÓDZKIE

gminy sąsiadujące z Łodzią

5 768,43 zł

5 324,70 zł

ŁÓDZKIE

pozostałe

5 183,10 zł

4 784,40 zł

MAŁOPOLSKIE

miasto Kraków

8 862,75 zł

8 181,00 zł

MAŁOPOLSKIE

gminy sąsiadujące z Krakowem

6 830,46 zł

6 305,04 zł

MAŁOPOLSKIE

pozostałe

5 692,05 zł

5 254,20 zł

MAZOWIECKIE

miasto Warszawa

10 012,61 zł

9 242,41 zł

MAZOWIECKIE

gminy sąsiadujące z Warszawą

7 492,90 zł

6 916,52 zł

MAZOWIECKIE

pozostałe

6 244,10 zł

5 763,78 zł

OPOLSKIE

miasto Opole

7 641,04 zł

7 053,26 zł

OPOLSKIE

gminy sąsiadujące z Opolem

6 905,44 zł

6 374,26 zł

OPOLSKIE

pozostałe

6 169,85 zł

5 695,25 zł

PODKARPACKIE

miasto Rzeszów

7 157,80 zł

6 607,20 zł

PODKARPACKIE

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

6 314,75 zł

5 829,00 zł

PODKARPACKIE

pozostałe

5 471,70 zł

5 050,80 zł

PODLASKIE

miasto Białystok

7 179,90 zł

6 627,60 zł

PODLASKIE

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

6 912,43 zł

6 380,70 zł

PODLASKIE

pozostałe

6 644,95 zł

6 133,80 zł

POMORSKIE

miasto Gdańsk

9 475,05 zł

8 746,20 zł

POMORSKIE

gminy sąsiadujące z Gdańskiem

8 435,38 zł

7 786,50 zł

POMORSKIE

pozostałe

7 395,70 zł

6 826,80 zł

ŚLĄSKIE

miasto Katowice

7 293,00 zł

6 732,00 zł

ŚLĄSKIE

gminy sąsiadujące z Katowicami

6 803,55 zł

6 280,20 zł

ŚLĄSKIE

pozostałe

6 314,10 zł

5 828,40 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE

miasto Kielce

6 572,25 zł

6 066,70 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE

gminy sąsiadujące z Kielcami

6 086,61 zł

5 618,41 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE

pozostałe

5 600,97 zł

5 170,13 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

miasto Olsztyn

7 810,40 zł

7 209,60 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

gminy sąsiadujące z Olsztynem

7 079,80 zł

6 535,20 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

pozostałe

6 349,20 zł

5 860,80 zł

WIELKOPOLSKIE

miasto Poznań

8 916,70 zł

8 230,80 zł

WIELKOPOLSKIE

gminy sąsiadujące z Poznaniem

7 076,94 zł

6 532,56 zł

WIELKOPOLSKIE

pozostałe

5 897,45 zł

5 443,80 zł

ZACHODNIOPOMORSKIE

miasto Szczecin

5 944,90 zł

5 487,60 zł

ZACHODNIOPOMORSKIE

gminy sąsiadujące ze Szczecinem

5 521,10 zł

5 096,40 zł

ZACHODNIOPOMORSKIE

pozostałe

5 097,30 zł

4 705,20 zł

Limity zmieniają się co kwartał i aktualne można je sprawdzić na stronie www.bonmieszkaniowy.org

W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań w kontekście wyliczenia zdolności kredytowej, uzyskania kredytu czy też zdobycia informacji na temat gwarancji wkładu własnego zawsze zalecamy kontakt z ekspertami kredytowymi. Są oni do stałej dyspozycji kredytobiorców w wielu miastach w Polsce, zarówno stacjonarnie, jak również telefonicznie czy też online – konkluduje Jakub Łapaj.

Zgodnie z ustawą dotyczącą kredytu gwarantowanego w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego będzie można się o niego ubiegać maksymalnie do 31 grudnia 2030 roku.

 

Reklama

O BonMieszkaniowy.org:

Serwis informacyjny o wdrażanych formach wsparcia kredytobiorców m.in. Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym. Na łamach portalu publikowane są bieżące informacje o funkcjonującym programie gwarancji wkładu własnego. Na stronie można zweryfikować możliwość stania się jego beneficjentem. Istnieje również zawsze możliwość aktualnego sprawdzenia limitów dotyczących cen nieruchomości kwalifikujących się do programu oraz znaleźć nieodpłatną pomoc eksperta specjalizującego się w pomocy przy formalnościach związanych z przystąpieniem do programu.

O Lendi:

Lendi sp. z o.o. to najszybciej rosnący broker finansowy na rynku, z siecią placówek w całej Polsce i zespołem ponad 1300 ekspertów. Spółka jest również twórcą narzędzia, które w rekordowo krótkim czasie pozwala precyzyjnie zbadać zdolność kredytową, porównać aktualne oferty banków i wyliczyć miesięczną ratę kredytu. Łącząc możliwości technologii, w postaci inteligentnego algorytmu, z praktyką ekspertów, Lendi dostarcza kredytobiorcom wyczerpującej wiedzy, niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji przy realizacji marzeń o własnym domu.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw.


Tematy

kredyt hipoteczny bez wkładu własnego kredyt hipoteczny bez wkładu własnego pko mieszkanie bez wkładu własnego kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego nowy ład mieszkanie bez wkładu własnego od kiedy mieszkanie bez wkładu własnego od kiedy mieszkanie bez wkładu własnego dla kogo kredyt bez wkładu własnego kredyt na dom bez wkładu własnego kredyt hipoteczny bez wkładu własnego kalkulator kupno mieszkania bez wkładu własnego hipoteka bez wkładu własnego kredyty hipoteczne bez wkładu własnego alior bank kredyt hipoteczny bez wkładu własnego mieszkania bez wkładu własnego od kiedy nowy ład mieszkanie bez wkładu własnego mieszkania bez wkładu własnego nowe auto na raty bez wkładu własnego mieszkanie bez wkładu własnego nowy ład udzielę prywatnej pożyczki bez wkładu własnego oferty franczyzy bez wkładu własnego kredyt hipoteczny bez wkładu własnego 2018 forum franczyza bez wkładu własnego kredyt bez wkładu własnego od kiedy biznes bez wkładu własnego nowy ład mieszkanie bez wkładu własnego dla kogo kredyty bez wkładu własnego mieszkanie bez wkładu własnego dla singli mieszkanie bez wkładu własnego warunki kredyt bez wkładu własnego 2022 kredyt hipoteczny bez wkładu własnego 2022 kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego 2022 kredyt bez wkładu własnego dla kogo polski ład kredyt bez wkładu własnego polski ład kredyt bez wkładu własnego dla kogo mieszkanie bez wkładu własnego limity mieszkanie bez wkładu własnego ustawa mieszkania bez wkładu własnego 2022 fotowoltaika bez wkładu własnego franczyza bez wkładu własnego 2022
Reklama

Czytaj dalej