Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kredyt Inkaso łapie wiatr w żagle. Rozmowa FxMag z Mateuszem Bogutą, członkiem zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

|
selectedselectedselected
Kredyt Inkaso łapie wiatr w żagle. Rozmowa FxMag z Mateuszem Bogutą, członkiem zarządu/CFO Kredyt Inkaso
Materiał partnera
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności są bardzo obiecujące. Kredyt Inkaso jest jednym z pionierów branży, która w ostatniej dekadzie osiągnęła dojrzałość i zyskuje coraz większe zainteresowanie rosnącej grupy inwestorów. Spółka konsekwentnie plasuje na rynku kolejne emisje obligacji, w sumie w swojej historii wyemitowała już ponad 50 serii. W rozmowie z Mateuszem Bogutą, członkiem zarządu/CFO Kredyt Inkaso, pytamy o bardzo dobre wyniki raportowane przez spółkę w pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/24 oraz najnowszą emisję obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych.

 

1. Zaprezentowane w grudniu ub.r. wyniki finansowe za pierwszych sześć miesięcy bieżącego roku obrotowego spółki mogą dawać powody do zadowolenia. Jakie czynniki wpłynęły na wypracowane przez Kredyt Inkaso rezultaty?

Rzeczywiście, po opublikowanych dotąd raportach finansowych dotyczących roku 2023 wyraźnie widać, że możemy ten okres zaliczyć do bardzo udanych. Obserwując wzrost podaży portfeli wierzytelności na rynku, zdecydowanie zwiększyliśmy naszą aktywność inwestycyjną. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego 2023/2024 zainwestowaliśmy w nowe portfele niemal 137 mln zł, czyli prawie 4-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2022/2023. Szczególnie istotny jest fakt, że od 1 kwietnia do 30 września odnotowaliśmy wzrost poziomu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności o 13 proc. rdr. W tym czasie spłaty wyniosły niemal 177 mln zł, co jest rekordową wartością w naszej ponad dwudziestoletniej historii. Gdybyśmy chcieli wskazać najważniejszy czynnik, który wpłynął na tak dobry wynik, to z pewnością jest to trwająca od ponad trzech lat transformacja procesowa, organizacyjna i kulturowa naszej organizacji. W tym czasie wprowadzane przez nas zmiany zaowocowały dwucyfrowym wzrostem efektywności naszego zespołu, który sięgnął 40 proc. Jednocześnie obserwujemy znaczący spadek poziomu rotacji pracowników. Wyniósł on w naszej polskiej spółce na koniec marca 2023 r. 16 proc., co w branży zarządzania wierzytelnościami stanowi bardzo dobry wynik. Nasza transformacja jest wieloaspektowa: zmianom kulturowym towarzyszą wdrożenia rozwiązań technologicznych. Ich celem z jednej strony jest automatyzacja i robotyzacja procesów, a z drugiej strony rozwój portalu ugodowi.pl i umożliwienie naszym klientom, czyli osobom zadłużonym, bezproblemowego korzystania z samoobsługi w Internecie. Wszystkie podejmowane przez nas aktywności przekładają się na stałe doskonalenie naszych procesów i wzrost efektywności operacyjnej, która jest z kolei kluczem do rentowności w zarządzaniu wierzytelnościami. Zakładamy, że uwarunkowania makro, a więc niski poziom bezrobocia, prawdopodobnie spadająca inflacja, wzrost PKB oraz utrzymujący się popyt na rynku produktów kredytowych, będą sprzyjały naszej branży. Chcemy nadal podążać ścieżką wzrostu, na którą powróciliśmy prawie 2 lata temu. Jesteśmy więc ostrożnymi optymistami, pracując nad scenariuszami dla Grupy Kredyt Inkaso, a więc spółek w Polsce, Rumunii i Bułgarii.

 

2. Od kilku lat Kredyt Inkaso należy do grupy aktywnych emitentów obligacji korporacyjnych. Ile środków spółka pozyskała w ostatnich emisjach?

Reklama

W całej swojej historii Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje o wartości blisko 1,5 mld zł, z czego 1,3 mld zł zostało już wykupione. W ostatnich miesiącach zainteresowanie inwestorów emitowanymi przez nas papierami dłużnymi zdecydowanie przewyższało jednak nasze oczekiwania. Wszystkie prospektowe emisje naszych obligacji w ub.r. zakończyły się nadsubskrypcjami, skutkującymi znaczącymi redukcjami zapisów. Jest to jednoznaczny sygnał, że rynek docenia podejmowanie przez nas działania na rzecz stałego podnoszenia efektywności operacyjnej oraz zwiększenia skali działalności. Odczytujemy to również jako wyraz zaufania inwestorów do naszego sprawdzonego modelu biznesowego oraz pozytywną informację zwrotną odnośnie jakości naszej komunikacji z rynkiem. Łącznie trzy ostatnie emisje skierowane do inwestorów indywidualnych oraz jedna emisja bezprospektowa osiągnęły wartość ponad 85 mln zł. Nie mówimy tu jednak ostatniego słowa bowiem 17 stycznia rozpoczęliśmy zapisy na obligacje serii R1. I jest to już nasza 52 emisja.

 

3. Jakie są główne parametry tej emisji i do kiedy będą przyjmowane zapisy na obligacje?

Zaoferowaliśmy inwestorom 4-letnie obligacje serii R1 o maksymalnej wartości 20 mln złotych. Inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje, których oprocentowanie jest oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5 proc. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie. Zapisy na serię R1 potrwają do 30 stycznia. Jest to ostatnia emisja w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym ub.r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

 

Szczegółowe informacje na temat emisji dostępne są na stronie: https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Artykuły sponsorowane

Artykuły sponsorowane

Artykuły/publikacje sponsorowane

 


Reklama

Czytaj dalej