Reklama
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.1
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.1
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

źródła finansowania

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r

 

Obserwowane od kilku lat rosnące koszty realizacji inwestycji, w tym wzrost cen materiałów budowlanych stały się jednym z bardziej istotnych czynników kształtujących rentowność projektów i płynność podmiotów. Według danych Grupy Polskie Składy Budowlane ceny materiałów w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosły średnio o 5,5% w dziewiętnastu grupach towarowych, co wskazuje na przyśpieszenie dynamiki ich wzrostu w skali roku. W tym samym okresie przed rokiem tj. od stycznia do czerwca 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrost cen materiałów był niższy i wyniósł 1,5%.

W pierwszej połowie 2021 r. w odniesieniu do tego samego okresu w 2020 r. wzrost cen dotyczył następujących produktów z grup: płyty OSB (+26,9%), izolacje termiczne (+15,1%), sucha zabudowa (+11,5%), dachy, rynny (+8,0%), oświetlenia, elektryka (+7,6%), instalacje, ogrzewanie (+7,4%), ogród i hobby (+5,9%), cement, wapno (+4,9%), narzędzia (+4,6%), izolacje wodochronne (+4,4%), wykończenia (+3,9%), stolarka (+3,8%), wyposażenie, AGD (+3,7%), motoryzacja (+3,3%), płytki, łazienki, kuchnie (+3,2%), chemia budowlana (+3,0%), farby, lakiery (+2,5%), otoczenie domu (+1,8%) oraz dekoracje (+1,8%). Spadek cen nastąpił tylko w jednej grupie: ściany, kominy (-4,6%).

Reklama

Analiza zapisów w sprawozdaniach F01 przesłanych do GUS wskazuje na utrzymanie się dobrej ogólnej sytuacji hurtowni materiałów budowlanych oraz niewielką poprawę opłacalności prowadzonych działalności.

W większych hurtowniach (zatrudniających powyżej 49 osób) w II kwartale 2021 r. wobec I kwartału 2021 r. zaobserwowano wzrost poziomu uśrednionych przychodów ogółem (o 6,2%) przy mniejszym wzroście kosztów ogółem (o 3,1%). Korzystne relacje przychodów do kosztów pozwoliły na wypracowanie znacznie wyższego wyniku finansowego netto. Wartość podstawowych wskaźników ekonomicznych za II kwartał 2021 r. poprawiła się również w odniesieniu do notowanych przed rokiem. Wysoki i rosnący poziom przychodów hurtowni materiałów budowlanych i jednoczesne przyśpieszenie wzrostu cen materiałów budowlanych potwierdza dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym, rosnące zapotrzebowanie na materiały budowlane i na realizację robót w budownictwie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w grupie dużych hurtowni, mimo wzrostu przychodów i kosztów ogółem w II kwartale 2021 r. wobec kwartału poprzedniego i tego samego okresu w roku poprzednim, spadła ich dynamika wzrostu. Analiza danych finansowych małych hurtowni dostępnych do pierwszego półrocza 2021 r. także wskazuje na utrzymujący się od 2017 r. wyraźny wzrost uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. W 2021 r. wyraźna poprawa relacji przychodów do kosztów wpłynęła na wzrost średniej wartości wypracowanego wyniku finansowego netto.

Wzrósł udział rentownych podmiotów w grupie większych hurtowni (92% jednostek z dodatnim wynikiem finansowym netto w II kwartale 2021 r. wobec 70% podmiotów w I kwartale 2021 r. i 84% w tym samym okresie przed rokiem). Wśród małych hurtowni odsetek rentownych jednostek był niższy i zmniejszył się w I półroczu 2021 r. do 87% wobec 90% jednostek w II półroczu 2020 r., ale wzrósł wobec odsetka odnotowanego w I półroczu 2020 r. (84%). W obu grupach hurtowni poprawiła się rentowność prowadzonych działalności i osiągnięto zbliżoną rentowność sprzedaży na poziomie ponad 7%. W grupie małych jednostek rentowność kapitału i majątku (17,3% ROE i 7,7% ROA) są ponad dwukrotnie wyższe niż w grupie większych podmiotów (6,9% ROE i 3,5% ROA), co oznacza, że małe hurtownie nadal efektywniej wykorzystują swoje kapitały i mają lepszą kondycję finansową. Odnotowano wzrost zadłużenia małych hurtowni z tytułu kredytów bankowych do 17% w strukturze pasywów wobec 12%-13% udziału w latach 2018 – 2020, co potwierdza poprawę ich płynności i zdolności kredytowej. Zadłużenie większych hurtowni materiałów budowlanych utrzymuje się na zbliżonym i niższym poziomie (12% udziału w strukturze pasywów)

Głównym źródłem finansowania hurtowni materiałami budowlanymi podobnie, jak w przypadku deweloperów i przedsiębiorstw budowlanych jest kapitał własny, a jego udział w strukturze pasywów od trzech lat jest stosunkowo stabilny (według stanu na koniec czerwca 2021 r. ponad 51% w grupie większych jednostek i około 46% w grupie małych podmiotów).

Reklama

Według stanu na koniec I półrocza 2021 r. w niewielkim stopniu zwiększył się udział należności od odbiorów towarów w strukturze aktywów w grupie większych jednostek (do około 34%) oraz w znacznie większym stopniu w małych hurtowniach (do 36%). W obu grupach przedsiębiorstw do 37% wzrosły także zobowiązania wobec kontrahentów w strukturze pasywów (od stycznia do czerwca 2021 r. o 3 p.p. w dużych hurtowniach i o 7 p.p. w małych jednostkach), co nieznacznie osłabiło płynność finansową, jednakże jej wskaźniki utrzymały się na bezpiecznym dla wierzycieli poziomie.

Pomimo niewielkiej zmienności na korzystnym poziomie pozostały wskaźniki ogólnego zadłużenia, zabezpieczenia zobowiązań i pokrycia majątku kapitałem własnym oraz zadłużenia kapitału własnego, co zapewnia wiarygodność kredytową i zdolność do pokrycia swoich zobowiązań. Wraz ze znacznym wzrostem obrotów hurtowni materiałów budowlanych w I połowie 2021 r. w ich strukturze kosztów działalności operacyjnej wzrósł udział sprzedanych towarów i materiałów (do 79% udziału w większych hurtowniach i do 81% w małych jednostkach). Udział kosztów własnych utrzymał się na poziomie zbliżonym do notowanych w poprzednich okresach.

 

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 1

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 1

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 2

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 2

Reklama

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 3

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 3

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 4

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 4

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 5

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 5

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 6

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 6

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 7

Rynek nieruchomości - Rosnące koszty realizowanych inwestycji - 7

Reklama

  

***Materiał pochodzi z raportu NBP: "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.", którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk.

Pobierz raport

Czytaj więcej