Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ZPC OTMUCHÓW S.A. espi 2023-01-27 22:23

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia:2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2023 r. do Spółki wpłynęły od Tornellon Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Tornellon Investments] oraz Kervan International AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja [Kervan International AB] zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej [...], których treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
tornellon investments_zawiadomienie_art. 69_signed.pdfZawiadomienie Tornellon
kervan international_zawiadomienie_art. 69a_signed.pdfZawiadomienie Kervan
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77) 431 50 83(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
753-001-25-46531258977
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-27MARCIN KUKLIŃSKIPrezes ZarząduMarcin Kukliński
2023-01-27MONIKA BUTZCzłonek ZarząduMonika Butz
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ZPC OTMUCHÓW S.A. espi 2023-01-27 22:23

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: