Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi MOVIE GAMES S.A. 2023-02-01 23:46

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia:2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Movie Games S.A. ("Emitent", „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 1 lutego 2023 roku w godzinach popołudniowych otrzymał od Mateusza Wcześniaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Spółka jest w trakcie ustalania ostatecznych warunków umowy Lock-up na pozostałe akcje, będące w posiadaniu Pana Mateusza Wcześniaka i podmiotów od niego zależnych. Spółka przekaże informację o zawarciu umowy Lock-up z Panem Mateuszem Wcześniakiem w odrębnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
20230201 Zawiadomienie art. 69 MW.pdfZawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOVIE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-727Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wernyhory29A
(ulica)(numer)
534 206 319
(telefon)(fax)
kontakt@moviegames.pl
(e-mail)(www)
5272723755360126430
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-01Mateusz Wcześniak
Prezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z wiadomosć espi MOVIE GAMES S.A. 2023-02-01 23:46

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: