Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi KCI 2022-05-24 15:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. "Emitenta" informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, wskazany raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku. Pierwotnie wskazany na dzień 26 maja 2022 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 został przesunięty na dzień 31 maja 2022 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-24Piotr ŁysekPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z wiadomosć espi KCI 2022-05-24 15:20

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: