Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

stop loss

Stop loss – definicja. Co to jest stop loss?

Podobnie jak take profit zlecenie stop loss zalicza się do grona giełdowych zleceń finansowych o charakterze oczekującym. Jego głównym celem jest ograniczenie dużych strat rachunku, a mechanizm działania jest poniekąd taki sam, lecz odwrotny względem omawianego już take profit. Wyróżnić możemy jednak gwarantowany stop loss, który daje pewność wycofania rachunku po osiągnięciu danego pułapu i z pewnością eliminuje część emocji z decyzji transakcyjnych.

Stop loss to mechanizm, który służy do automatycznego zamykania pozycji na rynku finansowym w momencie, gdy cena osiąga określony poziom. Jest to narzędzie stosowane przez inwestorów w celu ograniczenia potencjalnych strat związanych z ryzykiem inwestycyjnym. Stop loss jest ustawiany jako poziom cenowy, poniżej lub powyżej aktualnej ceny rynkowej, w zależności od tego, czy inwestor zajmuje pozycję kupna czy sprzedaży. Gdy cena osiągnie ustawiony poziom stop loss, system automatycznie zamknie pozycję, co pozwala uniknąć dalszych strat.

Stop loss jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy inwestor nie jest w stanie stale śledzić rynku lub gdy chce ograniczyć ryzyko związane z długoterminowymi inwestycjami. Narzędzie to pozwala ustalić granice strat, które inwestor jest w stanie zaakceptować, co pozwala zarządzać ryzykiem w sposób bardziej efektywny.

 

Jak ustawić stop loss?

Reklama

Ustawienie stop loss jest proste i może być wykonane przez każdego inwestora za pomocą platformy transakcyjnej lub brokera. Oto kroki, które należy wykonać, aby ustawić stop loss:

  1. Zaloguj się na swoje konto inwestycyjne lub załóż nowe, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

  2. Wybierz aktywo, w które chcesz zainwestować, np. akcje, waluty, surowce itp.

  3. Wybierz pozycję kupna lub sprzedaży, w zależności od tego, czy chcesz zarabiać na wzrostach cen czy na spadkach.

  4. Ustaw poziom stop loss jako cenę poniżej lub powyżej aktualnej ceny rynkowej. Możesz to zrobić za pomocą suwaka lub wprowadzając cenę ręcznie.

Reklama

 

Stop loss, a zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Stop loss to narzędzie, które służy do automatycznego zamykania pozycji na rynku finansowym w momencie, gdy cena osiąga określony poziom. Jest to jedno z narzędzi zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, pozwalające inwestorom ograniczyć potencjalne straty związane z ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym to proces, w którym inwestor stara się ograniczyć niepewność i ryzyko związane z inwestowaniem. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy inwestor nie jest w stanie stale śledzić rynku lub gdy chce ograniczyć ryzyko związane z długoterminowymi inwestycjami.

 

Jak stop loss wpływa na decyzje inwestycyjne?

 Może on mieć wpływ na decyzje inwestycyjne inwestora w następujący sposób:

  1. Ogranicza ryzyko: Stop loss pozwala inwestorom ograniczyć potencjalne straty związane z ryzykiem inwestycyjnym. Dzięki temu narzędziu inwestor może ustalić granice strat, które jest w stanie zaakceptować, co pozwala zarządzać ryzykiem w sposób bardziej efektywny.

  2. Pozwala skupić się na innych aspektach inwestowania: Stop loss pozwala inwestorom uniknąć konieczności stalej kontroli rynku i skupić się na innych aspektach inwestowania, takich jak analiza fundamentów czy strategia długoterminowa.

  3. Może wpływać na decyzje emocjonalne: Stop loss może również pomóc inwestorom uniknąć podejmowania decyzji emocjonalnych, takich jak chęć utrzymania pozycji za wszelką cenę lub lęk przed stratą. Narzędzie to pozwala ustalić granice strat, co może pomóc inwestorom trzymać się swojej strategii i uniknąć decyzji pod wpływem emocji.

Jednak warto pamiętać, że stop loss nie gwarantuje uniknięcia strat.

 

Stop loss, a strategie inwestycyjne - jak je łączyć?

Reklama

 Oto kilka przykładów, jak można łączyć stop loss z różnymi strategiami inwestycyjnymi:

  1. Długoterminowa strategia: Jeśli inwestujesz w celu osiągnięcia zysków w dłuższym okresie czasu, stop loss może pomóc ci ograniczyć ryzyko związane z krótkoterminowymi wahaniami cen. Możesz ustawić stop loss na poziomie niższym niż cena, po jakiej zamierzasz kupić akcje, co pozwoli ci uniknąć dużych strat w przypadku spadków cen.

  2. Inwestowanie w krótkim terminie: Jeśli twoją strategią jest handel na rynkach walutowych lub innych rynkach z krótkim horyzontem czasowym, stop loss może pomóc ci uniknąć nieprzewidzianych zmian cen. Możesz ustawić stop loss blisko aktualnej ceny, aby ograniczyć straty w razie nieoczekiwanego spadku cen.

  3. Inwestowanie według trendu: Stop loss może być użytecznym narzędziem w połączeniu z tą strategią, ponieważ pozwala ograniczyć potencjalne straty w razie nieoczekiwanego odwrócenia trendu. Możesz ustawić stop loss blisko poziomu, w którym spodziewasz się, że trend może się odwrócić, aby uniknąć strat w przypadku nieoczekiwanych zmian cen.

 

Ustawianie zleceń zabezpieczających SL i TP

Rynek Forex działa 24 godziny na dobę. To jeden z najlepszych powodów, dlaczego zlecenia zabezpieczające są tak popularne. Zdecydowawszy się, zlecenie takie ustawiamy w klasyczny sposób. W większości przypadków w otwartej już pozycji w panelu należy modyfikować pozycję i dodać nowe zlecenie. Następnie, koniecznie z góry przemyślane, ustawiamy pozycje aktywacji. W przypadku zlecenia stop loss będzie to oczywiście nasza „granica dolna” (stąd też to zlecenie obronne), w przypadku zlecenia realizacji zysków take profit – „granica górna”.

Reklama