Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,17%
CHF / PLN4,52-0,19%
GBP / PLN5,04-0,25%
EUR / USD1,08-0,03%
ROPA BRENT81,33-0,48%
ROPA WTI76,17-0,52%
ZŁOTO2 033,13-0,11%
SREBRO22,87-0,35%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

STARHEDGE S.A. espi 2023-09-22 12:36

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. siedzibą w Warszawie, (dalej: "Emitent" "Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, oraz do raportu bieżącego 11/2023 z dnia 12 września 2023 informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu została pierwotnie określona na dzień 16 września 2023 roku. a następnie zmieniona na 26.09.2023. Nowy terminy przekazania Skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 28.09.2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Aleksandra FritzPrezes ZarząduAleksandra Fritz
Czytaj więcej