Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

recesja gospodarcza co to

Silne wzrosty cen surowców energetycznych w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie oraz zacieśnianie polityki pieniężnej budzą obawy o recesję w światowej gospodarce. Trzy z pięciu recesji, definiowanej jako spadek PKB per capita, odnotowanych od lat 70 ub. wieku (1974-1975, 1982 r., 1991 r.) były w różnym stopniu związane ze znaczącym nasileniem inflacji wywołanym cenami ropy naftowej i innych surowców oraz wynikłych podwyżek stóp procentowych.

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 1

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 1

W naszej ocenie powtórka w latach 2022-2023 scenariusza z lat 70 i 80 XX wieku w gospodarkach rozwiniętych nie powinna być scenariuszem bazowym. Czynnikiem przemawiającym za tym założeniem jest mniejsze niż w przeszłości uzależnienie gospodarki światowej od ropy naftowej, co związane jest ze wzrostem efektywności energetycznej i coraz większym znaczeniem innych źródeł energii. Ponadto Stany Zjednoczone, największa gospodarka na świecie, jest już w dużym stopniu samowystarczalna jeśli chodzi ropę naftową, co może przekładać się na ograniczoną presję na wzrost cen.

Jednocześnie wskazuje się, że realna stopa procentowa równowagi w krajach rozwiniętych obecnie jest bardzo niska, jako efekt znacznej nadwyżki oszczędności nad inwestycjami, co przypisujemy wzrostem bardzo efektywnych i technologicznie innowacyjnych globalnych korporacji (Superstar companies). Ponadto luźna polityka monetarna i fiskalna w krajach rozwiniętych oraz ograniczenia związane z pandemią pozwoliły na zwiększenie oszczędności gospodarstw domowych dając im przestrzeń do zamortyzowania wysokiej inflacji.

Reklama

Ryzyka dla recesji w grupie krajów rozwiniętych pozostają jednak zróżnicowane. W przypadku Europy jest ona bardziej prawdopodobna niż w USA. Wynika to z większych powiazań handlowych oraz planu radykalnego odejścia od rosyjskich węglowodorów. W przypadku gdyby polityka ta była realizowana w szybkim tempie wysoka inflacja kosztowa mogłaby skutkować w warunkach zaburzeń podażowych w przemyśle spadkiem PKB.

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 2

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 2

Niemniej naszym zdaniem największe ryzyka kurczenia się PKB przypisujemy krajom rozwijającym się. Ich możliwości finansowe są dużo mniejsze, a osłabienie względem dolara i euro kursów walutowych potęguje inflację. Jednocześnie prawdopodobnie ograniczona zostanie podaż żywności. Ponadto nadal utrzymuje się niepewność (choć jest ona nieco mniejsza niż kilka miesięcy temu) dotycząca zadłużenia sektora nieruchomości w Chinach. Pomimo rosnącego w ostatnich dziesięcioleciach znaczenia w skali świata gospodarek rozwijających się nie spodziewamy się recesji w gospodarce globalnej w latach 2022-2023.

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 3

Prognozy Millennium: czy światowa gospodarka w latach 2022-2023 wpadnie w recesję? Ryzyko jest coraz wyraźniejsze… - 3

 

Reklama

 

***Materiał pochodzi z raportu Banku Millenium: Makro i Rynek 2022: W sidłach inflacji, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

Czytaj więcej