Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport ebi BSA 2023-09-30 21:26

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 10/2023 z dnia 29 lipca 2023 r. Zarząd spółki BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminów publikacji rocznych raportów okresowych:
- ponowna publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 2018 – nowy termin publikacji - 31 października 2023 r., poprzednia data publikacji 30 września 2023 r.
- ponowna publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 2019 – nowy termin publikacji - 31 października 2023 r., poprzednia data publikacji 30 września 2023 r.
- ponowna publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 2020 – nowy termin publikacji - 31 października 2023 r., poprzednia data publikacji 30 września 2023 r.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż powodem zmiany terminów publikacji raportów okresowych za lata 2018-2020 jest konieczność uzgodnienia dodatkowych kwestii w sprawozdaniach finansowych, w szczególności z uwagi na ponowne sporządzenie sprawozdań, uwzględniających poczynione odpisy, o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 6/2023 z dnia 26 września 2023 r. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z nieważnymi badaniami tych okresów, Zarząd ze szczególną uwagą podchodzi do rzetelności wykazanych danych finansowych.

Ponadto Zarząd uznał, iż publikacja tych sprawozdań w terminie publikacji sprawozdań za lata 2021 i 2022 jest racjonalna w kontekście pokazania akcjonariuszom pełnego obrazu sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej w latach 2018-2022.

Zmiana terminów dokonana w dniu dzisiejszym nie była intencjonalna, albowiem zespół osób wykonywał szereg czynności do momentu publikacji niniejszej informacji, stąd naruszenie § 6 ust. 14.2 pkt 2) Regulaminu ASO, które nastąpiło, polegające na publikacji zmiany terminów w okresie krótszym niż 2 dni przed uprzednio wyznaczoną datą nie jest zawinione, a Zarząd podejmie kroki celem uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-30 21:26:51Wojciech KrzyżanowskiPrezes Zarządu
Czytaj więcej