Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

przemysł niemiecki

Zgodnie z oczekiwaniami Fed ogłosił tapering programu skupu aktywów… Zgodnie z oczekiwaniami bankierzy centralni w USA utrzymali główną stopę procentową na poziomie 0.00%-0.25% oraz ogłosili rozpoczęcie jeszcze w listopadzie stopniowego zmniejszania (tapering) programu skupu aktywów przez Fed o 15 mld USD miesięczne z dotychczasowej skali wynoszącej 120 mld USD. Może ona ulec zmianie w przyszłości, aczkolwiek podczas konferencji prasowej przewodniczący Fed J.Powell powiedział, że prawdopodobne jest utrzymanie deklarowanej wielkości redukcji w przyszłości tak, aby w połowie 2022 r. program wygasł.

 

…i pozostał wstrzemięźliwy w sygnalizowaniu pierwszej od wybuchu pandemii podwyżki stóp procentowych

Decyzja o taperingu była praktycznie przesądzona, a w centrum uwagi były perspektywy stóp procentowych w USA oraz ocena trwałości wysokiej inflacji. J.Powell powiedział w tym kontekście, że ograniczenia w podaży w USA trwają dłużej niż przewidywano, ale powinny wygasnąć. Dodał jednocześnie, że jeden z warunków podwyżki stóp - pełne zatrudnienie, może zostać osiągnięty w połowie przyszłego roku. Wydaje się, że obecnie rynek pracy i jego wpływ na inflację będą wyznacznikiem działań Fed w przyszłości.

Reklama

 

Wzrost zatrudnienia w USA w październiku wyższy od oczekiwań

Liczba etatów poza rolnictwem (non-farm payrolls) w amerykańskiej gospodarce wzrosła w październiku o 531 tys. po solidnie zrewidowanym w górę odczycie za wrzesień wynoszącym 312 tys. Dane okazały się lepsze od konsensusu prognoz, który kształtował się na poziomie 400 tys. Rosnące zatrudnienie pozwoliło obniżyć stopę bezrobocia do 4,6% z 4,8%, tj. do najniższego poziomu od wybuchu pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Przeciętna płaca godzinowa w październiku okazała się natomiast wyższa niż przed miesiącem o 0,4%, nieco mniej od oczekiwań. Warto zauważyć jednak, że w stosunku do grudnia 2020 r. wynagrodzenia w całej gospodarce wzrosło o 3,8%, natomiast w rozrywce i zakwaterowaniu aż o 11,0%, co jest skutkiem braku pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia. Popyt na pracę pozostaje bardzo silny w USA, lecz nie udaje się go w pełni zaspokoić, do czego przyczynił się odpływ części pracowników do nieaktywności zawodowej, możliwe, że z powodu przejścia na (wcześniejszą) emeryturę, czy opiekę nad członkami rodziny. W kolejnych miesiącach zatrudnienie powinno przyrastać, a konkurencja o pracownika najpewniej nadal będzie wzmagać presję płacową. Tym samym poprawie zatrudnienia będzie towarzyszył solidny wzrost płac, który najpewniej będzie przekłuwał się na inflację, co uprawdopodobniałoby początek cyklu podnoszenia stóp procentowych już w 2022 r.

 

Reklama

 

Agresywna podwyżka stóp przez Narodowy Bank Czech

Rada Narodowego Banku Czech podwyższyła podstawową stopę procentową o 125 pkt baz. do 2,75% z 1,50%. W tej samej skali podniesiono stopę depozytową (do 1,75%) i lombardową – do 3,75%. Jest to już czwarta podwyżka stóp przez Bank Czech. Skala podwyżki znacząco przewyższyła oczekiwania, które wskazywały na zacieśnienie monetarne o 50 pkt baz. Nie jest to koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez Bank Czech, a według słów jego prezesa skala oraz tempo podwyżek stóp będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej.

 

Inflacja PPI w strefie euro ponownie bije rekordy

Inflacja cen producenta (wskaźnik PPI) w strefie euro wyniosła we wrześniu 16,0% r/r wobec 13,4% r/r miesiąc wcześniej ustanawiając po raz kolejny najwyższą wartość w historii danych zaczynającej się w 1996 r. Najsilniej rosły ceny energii na skutek zwyżki cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Po wyłączeniu tego czynnika z danych także odnotowano przyspieszenie wzrostu cen produkcji, co wynika z negatywnego wpływu zaburzeń w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw w tym sektorze. Ceny produkcji przekłuwają się w części na ceny konsumenta, których wysoki wzrost m.in. w strefie euro będzie utrzymywał się dłużej niż spodziewano się jeszcze kilka miesięcy temu.

Reklama

 

Niemiecki przemysł nie może rozwinąć skrzydeł

Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła we wrześniu po korekcji sezonowej o 1,1% m/m po spadku o 3,5% m/m w sierpniu. Odczyt okazał się słabszy od konsensusu prognoz, który wskazywał na wzrost o 0,9% m/m. Dane te potwierdzają słabnącą aktywność w tym sektorze niemieckiej gospodarki, do czego przyczyniają się „wąskie gardła” w międzynarodowych sieciach produkcji. Według danych o produkcji przemysł hamował wzrost gospodarczy w Niemczech w 3Q br., który według wstępnych danych wyniósł 1,8% kw/kw. Koniunktura w przemyśle w 4Q 2021 najprawdopodobniej się nie poprawi, a biorąc pod uwagę znaczące nasilenie pandemii COVID-19 w tym kraju ni można wykluczyć, że ostatnim kwartale tego roku gospodarka znajdzie się w stagnacji.

Czytaj więcej