Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

pkb ue vs usa

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na dziś publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. Oczekujemy, że sprzedaż detaliczna zwiększyła się w kwietniu o 37,4% r/r wobec wzrostu o 22,0% w marcu.

Czynnikiem pozytywnym dla sprzedaży był napływ uchodźców z Ukrainy, który stanowił silne wsparcie dla popytu konsumpcyjnego znajdującego odzwierciedlenie w danych o transakcjach kartowych klientów naszego banku. Ponadto, w kwietniu odnotowano poprawę nastojów konsumenckich i koniunktury w handlu detalicznym (por. wykres). Wzrost nominalnej sprzedaży był również podbijany przez szybki wzrost cen towarów. Nasza prognoza dynamiki sprzedaży detalicznej kształtuje się znacząco powyżej konsensusu (30,6%), a tym samym jej materializacja będzie pozytywna dla złotego i rentowności polskich obligacji.

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia [sprzedaż detaliczna w Polsce, publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC, koniunktura w Europie oraz garść danych z USA] - 1

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia [sprzedaż detaliczna w Polsce, publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC, koniunktura w Europie oraz garść danych z USA] - 1

Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes Rezerwy Federalnej, J. Powell powiedział, że dodatkowe podwyżki stóp procentowych po 50pb „pozostają na stole” przez „parę następnych posiedzeń”, po czym kolejne podwyżki będą najprawdopodobniej mniejsze i wyniosą 25pb. Istotnym elementem Minutes będą zatem informacje na temat różnic w oczekiwaniach poszczególnych członków Fed dotyczących tempa zacieśniania polityki pieniężnej, w szczególności realizacji podwyżek po 50pb. Uważamy, że publikacja Minutes będzie oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach finansowych.

We wtorek opublikowane zostaną wstępne wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach

Reklama

Rynek oczekuje, że zagregowany indeks PMI w strefie euro zmniejszył się w maju do 55,0 pkt. wobec 55,8 pkt. w kwietniu. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu aktywności oddziaływała kontynuacja wojny w Ukrainie. Sankcje nałożone na Rosję, jak również działania zbrojne w Ukrainie przyczyniły się do wzrostu niepewności, zakłóceń w łańcuchach dostaw i wolniejszego wzrostu nowych zamówień. Inwestorzy oczekują również dalszego spadku indeksu PMI w niemieckim przetwórstwie (do 54,0 pkt. w maju z 54,6 pkt. w kwietniu). Dzisiaj opublikowany zostanie indeks Ifo obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu i usług. Zgodnie z konsensusem wartość indeksu nie zmieniła się istotnie (91,4 pkt. w maju wobec 91,8 pkt. w kwietniu). Uważamy, że publikacja wyników badań koniunktury w strefie euro będzie neutralna dla rynków finansowych.

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia [sprzedaż detaliczna w Polsce, publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC, koniunktura w Europie oraz garść danych z USA] - 2

MAKROmapa: zobacz, najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia [sprzedaż detaliczna w Polsce, publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC, koniunktura w Europie oraz garść danych z USA] - 2

W tym tygodniu poznamy ważne dane z USA

Na czwartek zaplanowana jest publikacja drugiego szacunku PKB w I kw. Oczekujemy, że sprowadzona do wymiaru rocznego zmiana PKB zostanie zrewidowana nieznacznie w górę do -1,3% wobec -1,4% we wstępnym odczycie, co było przede efektem zwiększenia wkładu konsumpcji. Uważamy, ze inflacja PCE zmniejszyła się do 6,3% w kwietniu z 6,6% w marcu przy jednoczesnym spadku inflacji bazowej do 5,0% z 5,2% w marcu. Prognozujemy, że wstępne zamówienia na dobra trwałe zwiększyły się w kwietniu o 0,8% m/m wobec wzrostu o 1,1% w marcu z uwagi na niższe zamówienia w branży transportowej. Oczekujemy, że finalny indeks Uniwersytetu Michigan (59,1 pkt. w maju wobec 65,2 pkt. w kwietniu) wskaże na pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Uważamy, że publikacje danych z USA nie powinny mieć istotnego wpływu na rynki finansowe.

Czytaj więcej