Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

notowania rynmku forex

W czwartek złoty pogłębia zyski wobec głównych walut, gdzie kurs EUR/PLN oscylował blisko poziomu 4,56, z kolei USD/PLN przy 3,87. Główna para waluta zakończyła handel w okolicy 1,18.

Głównym wydarzeniem czwartkowej sesji było posiedzenie EBC,

który zgodnie z naszym założeniem pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie ale zmienił swój forward guidance odnośnie prowadzonej polityki monetarnej. Bank strefy euro zasygnalizował, że nie wycofa się z wysiłków wspierania gospodarki, nawet jeśli spowoduje to ,,przejściowy” wzrost inflacji, a także utrzyma niskie stopy, dopóki inflacja nie osiągnie ,,trwale” celu 2%. Po przeprowadzeniu 18-miesięcznego przeglądu swojej strategii, lipcowe posiedzenie było pierwszym odkąd decydenci wprowadzili symetryczny cel inflacji, a więc dopuszczono możliwość kształtowania się inflacji powyżej celu, co pozwala bankowi na stosowanie akomodacyjnej stymulacji w dłuższym okresie.

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 4

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 4

W przyszłym tygodniu kluczowym wydarzeniem z USA będzie posiedzenie Rezerwy Federalnej oraz odczyty inflacyjne z amerykańskiej gospodarki,

które prawdopodobnie potwierdzą utrzymującą się presję inflacyjną oraz wysoką dynamikę konsumpcji. Ostatnie dwudniowe zeznania szefa Fed J. Powella schłodziły oczekiwania rynku na szybsze zacieśnienie warunków monetarnych, jednak domniema się, że najbliższe posiedzenia Fed (w tym sierpniowe w Jackson Hole) mogą dać więcej wskazówek odnośnie terminu zapoczątkowania taperingu w skupie aktywów.

Reklama

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 3

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 3

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej czeska korona oraz węgierski forint umacniały się podczas czwartkowego handlu co obrazuje otrzymującą się chęć podejmowania ryzyka przez inwestorów. Po chwilowym odbiciu notowań złotego, w dalszym ciągu kurs EUR/PLN usytuowany jest na podwyższonych poziomach blisko 4,60. Przecena polskiej waluty istotnie koreluje z wysokimi obawami uczestników rynku wobec fal Covid-19 od początku wybuchu pandemii, co odzwierciedla implikowana zmienność z międzybankowego rynku opcji.

Na krajowym rynku stopy procentowej środa przyniosła wzrost krzywej kontraktów IRS i brak kierunkowej zmiany rentowności obligacji. Głównym wydarzeniem było posiedzenie EBC. Złagodzenie retoryki przez bank centralny wsparło europejskie obligacje prowadząc do spadku ich rentowności. Jednocześnie doszło do zawężenia się spreadów pomiędzy rentownościami obligacji włoskich i hiszpańskich a niemieckich.

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 2
Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 2

Inwestorzy pozytywnie odebrali komentarze płynące ze strony EBC sygnalizujące dłuższy okres utrzymywania akomodacyjnej polityki pieniężnej

Bank centralny sugeruje, że nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych do czasu aż inflacja nie wzrośnie powyżej 2%. Biorąc pod uwagę wyceny swapów inflacyjnych może nie nastąpić to w ciągu najbliższych 10 lat. Do tego jeśli spojrzymy historycznie, inflacja w strefie euro w sposób trwały ostatnio w latach 2011-2012 utrzymywała się powyżej 2% (max. na 3%). Program skupu aktywów ma skończyć się krótko przed ewentualnymi podwyżkami stóp. Presja na utrzymywanie wsparcia monetarnego tworzona jest głównie przez państwa Europy Południowej.

To zapewne ich przedstawiciele mieli duży wkład w utrzymaniu łagodnej retoryki (nie było jednomyślności)

Reklama

EBC zasygnalizował, że będzie rozważać, czy wprowadzić jakiś nowy mechanizm zastępujący program skupu aktywów PEPP, który kończy się w marcu 2022 r. Jest to o tyle istotne, że bez popytu zgłaszanego przez bank centralny rentowności obligacji państw o gorszym stanie finansów publicznych mogą doświadczyć silnego wzrostu kosztu finansowania.

Biorąc pod uwagę łagodny czwartkowy komentarz EBC spodziewać się można utrzymania niskich rentowności obligacji w Europie,

w tym w Polsce. Przemawia za tym też krótkoterminowo ryzyko rozwoju pandemii. Rentowności 2-letnich polskich papierów powinny trzymać się blisko 0.35% a 10-letnich 1,55%. W najbliższych dniach utrzyma się też zapewne wysoka zmienność notowań. W piątek lekki negatywny wpływ na rynek może mieć regularna aukcja obligacji. Ministerstwo Finansów będzie oferować papiery OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 o wartości między 4,0 a 6,5 mld PLN.

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 1

Złoty wraca do łask - solidne zniżki na kursie euro (EURPLN) oraz dolara (USDPLN) - 1

Czytaj więcej