Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,98-0,05%
CHF / PLN4,50-0,20%
GBP / PLN5,05+0,23%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 134,36-0,05%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,73-0,35%
ZŁOTO2 117,26+1,66%
SREBRO23,93+3,46%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi SEDIVIO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
SEDIVIO S.A.
Temat
Podpisanie umowy ramowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do przyjętej i ogłoszonej dnia 1 października 2021 r. strategii na lata 2022-2023 spółki Sedivio S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) Zarząd Spółki informuje o postępach prac w zakresie budowy kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii, jakim jest IoT (ang. Internet of Things - „internet rzeczy").

Zarząd SEDIVIO z satysfakcją odnotowuje osiągnięcie istotnego kamienia milowego w tym obszarze poprzez podpisanie umowy ramowej (dalej: „Umowa”). Storną umowy ramowej jest Emitent i spółka, która od ponad 25 lat, dostarcza innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, instaluje sale operacyjne oraz produkuje wyroby medyczne dla szpitali na całym świecie („Zleceniodawca”). Przedmiotem umowy ramowej jest przeprowadzenie przez Emitenta na rzecz Zleceniodawcy działań związanych z wytwarzaniem oprogramowania oraz usługami IT w zakresie dotyczącym posiadanego przez Zleceniodawcę oprogramowania do zarządzenia inteligentną salą operacyjną w firmie w obszarze medycznym.

Zgodnie z zawartą Umową prace będą realizowane na podstawie zleceń określających, m.in. zakres prac i wysokość wynagrodzenia (dalej „Zlecenie”). Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana przy uwzględnieniu oszacowanej ilości roboczogodzin przez Emitenta. W przypadku gdy wykonanie danego Zlecenia przekroczy ustalony w zleceniu limit godzin, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy, jednakże wynagrodzenie to może być wyższe maksymalnie o 15% wobec pierwotnie wskazanej w Zleceniu kwoty wynagrodzenia. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEDIVIO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-059Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Okopowa47/23
(ulica)(numer)
+48 22 412 06 40+48 22 100 46 55
(telefon)(fax)
biuro@ec2.plwww.ec2.pl
(e-mail)(www)
5213410954140750385
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-24Jakub BudziszewskiPrezes ZarząduJakub Budziszewski
Czytaj więcej