Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi KBJ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kontrakt dla MON
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą postępowania publicznego prowadzonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dotyczącego zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie).

W dniu 15 lutego 2021 r. raportem 04/2021 Spółka przekazała informacje z otwarcia ofert w Postępowaniu. W dniu 23 marca br. Zamawiający poinformował o wyborze oferty Spółki oraz drugiej oferty w prowadzonym Postępowaniu. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowa zostanie zawarta z wybranymi Wykonawcami w terminie nie wcześniejszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 161Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa57
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Artur JedynakPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z najnowszy raport espi KBJ S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: