Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,52-0,21%
GBP / PLN5,04-0,29%
EUR / USD1,08-0,05%
ROPA BRENT81,27-0,55%
ROPA WTI76,10-0,61%
ZŁOTO2 031,64-0,18%
SREBRO22,80-0,65%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

1/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-11-25
Nazwa podmiotu:BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz działając na podstawie art. 29 ust. 1 oraz 134 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 statutu BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ IWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (dalej: Fundusz), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż ostateczna liczba oferowanych Certyfikatów Serii A Funduszu, wynikająca z ważnie złożonych w terminie przyjmowania zapisów wyniosła: 16 860 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) Certyfikatów Serii A Funduszu.

Uwaga:
W związku z procesem tworzenia Beta sWIG80TR TBSP PFIZ oraz oczekiwaniem na przydzielenie dla Beta ETF sWIG80TR PFIZ konta ESPI, niniejszy raport został przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie awaryjnym w dniu 28 października 2021 r.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej