Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi NOOBZ FROM POLAND S.A. 2022-02-09 18:30

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2022
Data sporządzenia:2022-02-09
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Rafała Zaorskiego zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące, że w wyniku nabycia akcji Pan Rafał Zaorski posiada 7,06 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz 7,06 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOOBZ FROM POLAND S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-202Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Drawska29/95
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252529725146028130
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-09Jarosław KotowskiPrezes ZarząduJarosław Kotowski
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikat spółki espi NOOBZ FROM POLAND S.A. 2022-02-09 18:30

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: