Reklama
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BEST 2024-01-26 12:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2024
Data sporządzenia: 2024-01-26
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd BEST S.A. informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku i za IV kwartał 2024 roku;
• zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2024 roku Emitent przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:
• Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 5 kwietnia 2024 roku,
• Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 5 kwietnia 2024 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2024 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2024 roku – 5 września 2024 roku,
• Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2024 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2024 roku – 15 listopada 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-26Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2024-01-26Marek KucnerWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikat spółki espi BEST 2024-01-26 12:20

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: