Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

forex demo

W nadchodzący weekend nie zostały zaplanowane żadne wydarzenia makroekonomiczne. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie kilku najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Sprawdź jak wyglądają nastroje inwestorów na najpopularniejszej parze walut euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD). Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wyglądają nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) przed weekendem,
  • Czym jest inflacja i jaki wpływ może mieć wskaźnik inflacji na kursy walut,
  • Czym jest wskaźnik bezrobocia i jak ważne są jego publikacje dla rynku forex,
  • Co to jest stopa funduszy federalnych.

Kalendarz ekonomiczny na weekend, 17 i 18 kwietnia

W kalendarz ekonomicznym brak ważnych wydarzeń.

Czym jest inflacja i jaki ma wpływ na kursy walut?

Stopa inflacji jest to zmiana ogólnego poziomu cen, która podawana jest procentowo, najczęściej rok od roku. Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cen towarów i usług ponieważ nie wszystkie ceny poddane są wzrostowi czy spadkowi w tym samym stopniu. Trend wzrostu przeciętnej ceny dobra czy usługi określany jest jako inflacja, z kolei spadek jako deflacja. Deflacja inaczej mówiąc jest to ujemna stopa inflacji. Największe znaczenie ma stopa inflacji liczona według cen detalicznych i przedstawia się ją jako indeks wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych - CPI. Drugą miarą jest zmiana cen hurtowych, czyli PPI.

Czym jest wskaźnik bezrobocia i jak ważne są jego publikacje dla rynku forex?

Stopa bezrobocia jest to odsetek osób poszukujących pracy poszukującej pracy. W Polsce bezrobotnym jest osoba nieposiadająca zatrudnienia i nie prowadząca działalności gospodarczej, dodatkowo osoba taka wykazuje chęć podjęcia pracy zarobkowej. Bezrobocie jest ściśle związane z nastrojami konsumentów, długotrwałe okresy wysokiego bezrobocia są szkodliwe dla konsumentów, wpływają na skłonność do wydatków i wzrost gospodarczy. Podczas gdy wskaźnik bezrobocia notuje silne odchylenia może wywołać zmiany w wycenach na rynku Forex i giełdach. Słabość rynku pracy może znacząco wpłynąć na notowania akcji i waluty, obowiązującej w danym kraju, którego dotyczy wskaźnik.

Co to jest stopa funduszy federalnych?

Reklama

Federalny Komitet Otwartego Rynku, czyli FOMC jest to organ odpowiadający na kształtowanie polityki pieniężnej. Działalność FOMC można porównać do działań Rady Polityki Pieniężnej. Federalny Komitet Otwartego Rynku składa się z 12 członków. Do zadań organizacji należy między innymi ustalanie docelowej podaży pieniądza, a wszelkie publikacje mają wielkie znaczenie dla traderów, a co za tym idzie na zmienność na rynkach finansowych. Zmiany w polityce pieniężnej są zwykle sugerowane przez FOMC z wyprzedzeniem, co ułatwia inwestorom analizę wskaźników makroekonomicznych oraz obranie odpowiedniego kierunku.

Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD)

Kalendarz ekonomiczny forex na nadchodzący weekend. Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) - 1

Kalendarz ekonomiczny forex na nadchodzący weekend. Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) - 1

Nastroje inwestorów na parze funta brytyjskiego (GBP) do dolara amerykańskiego (USD). Źródło: CMC Markets.

Spójrzmy na nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) w piątek, 16 kwietnia. Przed nadchodzącym weekendem 38% inwestorów utrzymuje pozycje długie, co oznacza to spekulacje wzrostu euro w stosunku do dolara (EUR/USD). Wartość pozycji długich stanowi 18% wszystkich otwartych pozycji na tej parze.

Rynki rozwinięte czy rozwijające się? Na który rynek warto postawić swój kapitał

Debata prowadzona przez Dawida Augustyna, redaktora naczelnego Magazynu Inwestor miała miejsce na konferencji Invest Cuffs.

Reklama

Czytaj więcej