Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ETF na srebro

Jak inwestować w ETF-y? Czym są fundusze zarządzane pasywnie? W jaki sposób rozwijał się rynek tych instrumentów finansowych? Jakie replikacje stosują najpopularniejsze ETF-y? ETF-y stają się coraz bardziej popularne, a pytania się mnożą, więc TMS Brokers przedstawia skondensowaną pigułkę wiedzy w specjalnym wideo.

ETF. Co to jest?

ETF, czyli Exchanged Traded Funds to otwarte fundusze inwestycyjne, charakteryzujące się emisją tytułów uczestnictwa, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Oznacza to, że odzwierciedlają zachowanie szerokiego indeksu giełdowego (np. S&P 500), koszyka wybranych aktywów, surowca lub branży.

Inwestor zyskuje ekspozycję na składniki odwzorowywanego instrumentu bazowego

Kompozycja portfela zależy od funduszu, ale zazwyczaj aktywa ważone są za pomocą kapitalizacji rynkowej, czyli iloczynu kursu i liczby akcji będących w obrocie. To oznacza uprzywilejowanie spółek o wysokiej kapitalizacji. Wartość środków ulokowanych w ETF-ach na całym świecie przekracza 6 bilionów dolarów, z czego 4 bln dolarów na giełdach w USA.

Reklama

Pierwszy ETF uruchomiono w 1990 r. na Toronto Stock Exchange w Kanadzie, a trzy lata później na Wall Street zadebiutował SPDR S&P 500, najstarszy, największy i najbardziej płynny fundusz ETF, który obecnie szczyci się aktywami o wartości 276 mld dolarów i średnim, dziennym wolumenem obrotów 18,3 mld dol.

Czym są fundusze ETF?

Produkty ETF są relatywnie młodymi instrumentami finansowymi, a każda nowość na rynku finansowym cieszy się wysokim zainteresowaniem inwestorów. Potencjał wzrostu rynku funduszy ETF wynika z wielu pozytywnych cech, tj. niskie koszty, wysoka płynność, pasywne zarządzanie, wygoda i przejrzystość. Ponadto instrumenty te uzyskują wyższą stopę zwrotu w porównaniu z tradycyjnymi funduszami. Zarządzanie pasywne ma na celu powielanie zawartości indeksu bazowego. Odbywa się to poprzez zakup odpowiednich instrumentów w odpowiednich proporcjach, w jakim są uwzględnione w danym indeksie. Strategia ta zwana inaczej buy and hold – kup i trzymaj, pozwala na osiągnięcie wyniku zbliżonego do stopy zwrotu konkretnego indeksu.

Jakie jest zadanie jednostki tworzącej ETF?

Jednostką tworzącą ETF jest spółka inwestycyjnasponsor funduszu (fund sponsor). Zadaniem spółki jest określenie celu inwestycyjnego funduszu – wskazanie odzwierciedlanego indeksu. Po określeniu celu, sponsor poszukuje inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych tytułami danego ETF. Inwestorami tymi są z reguły instytucje finansowe, m.in. banki, domy maklerskie, firmy doradztwa finansowego.

Największe spółki inwestycyjne, tworzące ETF'y

Największymi sponsorami w Stanach Zjednoczonych Ameryki są Black Rock (firma wykorzystuje znak towarowy iShares), State Street Global Advisors (symbol SPDR), Vanguard Group (VIPER), Invesco (Power Shares), ProFunds (ProShares), Van Eck (Market Vector). Wisdom Tree (Wisdom Tree ETF), Merrill Lynch (HOLDERS), Direxion (Direxionshares), Claymore Securities (Claymore ETF). Na Starym Kontynencie prym wiedzie BARCLAYS Global Investors (iShares), Lyxor Asset Management (Lyxor ETF) oraz Deutsche Bank (db x-trackers).

Zalety inwestowania w ETF-y

  • w przeciwieństwie do funduszy zarządzanych aktywnie ETF-y nie wymagają dużego zaangażowania inwestora, a umożliwiają komponowanie szerokiego portfela zawierającego setki rodzajów papierów wartościowych. Ponadto fundusze pasywne w średnim i dłuższym terminie dają lepsze wyniki przy nieporównywalnie mniejszym zaangażowaniu i wysiłku.

  • możliwa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (możliwość kupna akcji szerokiego rynku lub np. akcji jednej spółek z konkretnej branży)

  • wysoka płynność – tytuły uczestnictwa są przedmiotem obrotu na giełdzie – można je szybko nabyć, a następnie sprzedać. Tytuły uczestnictwa są wyceniane na bieżąco

  • niskie koszty zarządzania w porównaniu do funduszy aktywnie zarządzanych - w większości funduszy ETF roczna opłata za zarządzanie nie przekracza 0,5%,

  • lokowanie kapitału w fundusze ETF podlega regulacjom prawnym chroniącym interes inwestorów, którzy deponują swój kapitał w tych instrumentach
  • inwestycje w ETF-y są transparentne. Tytuły uczestnictwa są papierami wartościowymi, dlatego inwestycja w nie jest podobnie przejrzysta jak inwestycja w tradycyjne akcje spółek. W przypadku ETF-ów mamy dostęp do takich informacji jak: oferty kupna i sprzedaży, wysokości spread-ów oraz wartość obrotu konkretnymi tytułami uczestnictwa.

  • korzyści podatkowe - fundusze ETF są rozliczane wraz z inwestycjami w inne papiery wartościowe, dzięki czemu można korzystniej rozliczyć podatek - jeżeli np. osiągnęliśmy w poprzednim roku zysk na funduszach ETF, a straciliśmy na inwestycjach w akcje, to zapłacimy niższy podatek od zysków kapitałowych osiągniętych dzięki ETF-om (działa to oczywiście w dwie strony).

Replikacja funduszy ETF

Ostatnie lata pokazują coraz większe zróżnicowanie funduszy ETF biorąc pod uwagę tylko rodzaj replikacji jakie te instrumenty stosują. Cel jaki stoi przed pasywnie zarządzanym funduszem to wierne naśladowanie stóp zwrotu indeksów rynku akcji, papierów dłużnych, towarowego oraz walutowego.

Podmiot zarządzający stara się zbudować portfel funduszu ETF o niskim poziomie tzw. tracking error

Reklama

Parametr ten to różnica między stopą zwrotu z portfela a stopą zwrotu replikowanego indeksu. Zarządzający ma możliwość zastosowania jednej z trzech metod replikacji: fizyczną, syntetyczną oraz hybrydową.

Alternatywa dla ETF

Alternatywą kupna jednostek funduszy ETF jest inwestowanie w kontrakty CFD na fundusze ETF. Przede wszystkim angażują mniej kapitału w transakcję, a ponadto umożliwiają za pomocą jednego zlecenia nabycie kontraktu na największe światowe koszyki akcji z najciekawszych rynków: nowej technologii, ochrony zdrowia, surowców, czy rolnictwa, jak np. Invesco DB AGRICULTURE FUND, czyli kontrakt na fundusz ETF, który inwestuje w instrumenty pochodne oparte m.in o cukier, bawełnę, kakao, wieprzowinę czy soję. A wszystko z poziomu intuicyjnej aplikacji do mobilnego tradingu TMS Brokers, w której każdy ETF jest dokładnie opisany.

Ciekawym instrumentem jest np. Gold Miners Vaneck ETF czyli fundusz, który inwestuje w spółki wydobywające złoto w Kanadzie, USA czy Australii. ETF ten w swoim portfelu posiada akcje firmy Barric Gold Corporation, której papiery ostatnio kupowała sam Warren Buffet.

Czytaj więcej