Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi raporty WOJAS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Przychody osiągnięte w lutym 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
WOJAS S.A. informuje, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. w lutym 2021 roku wyniosła 20 341 tys. PLN i była wyższa o 0,4% w stosunku do przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku.

W okresie styczeń – luty 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 30 462 tys. PLN i była niższa o 22,9 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w lutym 2021 roku wyniosły 12 432 tys. PLN i były niższe o 6,6 % od przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku.
Narastająco, w okresie styczeń – luty 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 17 041 tys. zł i były niższe o 40,1 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica)(numer)
+ 48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
ri@wojas.plwww.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Wiesław WojasPrezes Zarządu
Czytaj więcej