Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi MDI ENERGIA S.A. 2022-04-14 18:37

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2022-04-14
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
2594009BXK9G311J7M790000029456
(LEI) (KRS)
ADVANTIM Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów252 294,00259 061,0055 116,0057 901,00
Koszt własny sprzedaży243 016,00246 334,0053 089,0055 057,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 039,007 491,00445,001 674,00
Zysk (strata) brutto264,006 238,0058,001 394,00
Zysk (strata) netto-233,004 855,00-51,001 085,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 506,0046 108 506,0046 108 506,0046 108 506,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,010,11-0,000,02
Aktywa trwałe7 019,005 480,001 526,001 187,00
Aktywa obrotowe130 450,00122 402,0028 362,0026 524,00
Kapitał własny30 081,0032 420,006 540,007 025,00
Zobowiązania długoterminowe7 154,005 449,001 555,001 181,00
Zobowiązania krótkoterminowe100 234,0090 013,0021 793,0019 505,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,650,700,140,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14 735,00804,00-3 219,00180,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7,00-1 520,00-2,00-340,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 766,003 646,002 133,00815,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI_2021-12-31_pl.xhtmlRaport MDI ENERGIA SA za rok 2021
MDI_2021-12-31_pl.xhtml.xadesRaport MDI ENERGIA SA za rok 2021 - podpis
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_MDI_Energia_SA_za_2021.xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2021
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_MDI_Energia_SA_za_2021.xhtml.xadesSprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2021 - podpis
MDI_SZB_2021_2022-04-14_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania MDI ENERGIA SA za rok 2021
MDI_SZB_2021_2022-04-14_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania MDI ENERGIA SA za rok 2021 - podpis
rnoswiadczeniaradynadzorczejdosprawozdaniaza20212_signed_signed-3.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące roku 2021
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi MDI ENERGIA S.A. 2022-04-14 18:37

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: