Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi komunikat spółki ARTIFEX MUNDI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Informacja na temat aktualizacji wartości bilansowej projektu Bladebound
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że 17 marca 2021 r., w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości realizowanych przez spółkę projektów gier komputerowych, prowadzonych w ramach procesu sprawozdawczości finansowej, Zarząd Spółki podjął decyzję o aktualizacji wartości bilansowej projektu Bladebound („Gra”) i dokonaniu odpisu w wysokości 2,059 mln zł, odpowiadającego 29 proc. całkowitych aktywowanych kosztów projektu według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Równocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o stopniowym ograniczeniu nakładów inwestycyjnych na rozwój Gry. Zamiarem Spółki jest maksymalizacja zysków netto z komercjalizacji Gry przy równoczesnym istotnym zmniejszeniu inwestycji w jej dalszy rozwój oraz skoncentrowanie zasobów wewnętrznego studia Spółki rozwijającego do tej pory Bladebound na projekcie nowej mobilnej gry RPG, o której Spółka informowała m.in. w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r.

W ocenie Zarządu Spółki decyzja ta, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, może wpłynąć pozytywnie na wzrost dochodowości segmentu free-to-play Spółki, a w dłuższym terminie zwiększy szansę na istotny wzrost wartości segmentu free-to-play dla Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wolności262
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
www.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi komunikat spółki ARTIFEX MUNDI S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: