Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw MDI ENERGIA S.A. 2022-06-30 14:24

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:
- IPOPEMA 12 FIZAN zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. wykonywał prawo głosu z 30 181 613 akcji stanowiących 99,99 % liczby głosów na ZWZ oraz 65,46 % ogólnej liczby głosów.

Na jedną akcję przypadał jeden głos. Liczba akcji i głosów w Spółce w dniu zwołania ZWZ wynosiła 46.108.506. Kapitał zakładowy reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 105.635.820,50 PLN (30.181.663 akcji i tyle samo głosów) co stanowiło 65,46% kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-06-30
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi gpw MDI ENERGIA S.A. 2022-06-30 14:24

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: