Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BALTIC BRIDGE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Baltic Bridge S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, nie stawił się żaden z akcjonariuszy Spółki. Tym samym nie uzyskano kworum, o którym mowa w §27 Statutu Spółki (tj. 20% kapitału zakładowego). Zgromadzenie nie było zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał w wyniku czego, żadna z uchwał objętych porządkiem obrad nie została podjęta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BALTIC BRIDGE SA
(pełna nazwa emitenta)
BALTIC BRIDGEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo ONZ1
(ulica)(numer)
022 116 66 66022 116 66 61
(telefon)(fax)
biuro@balticbridge.com.plwww.balticbridge.com.pl
(e-mail)(www)
796-006-96-26670821904
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi gpw BALTIC BRIDGE

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: