Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw ALL IN! GAMES S.A. 2023-06-07 22:11

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z Qubic Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Qubic Games S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Qubic Games”) listu intencyjnego (dalej: „List Intencyjny”), na podstawie którego Strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia obejmującego zbycie przez Spółkę wszelkich przysługujących jej praw wydawniczych do gry „Tools Up!” (dalej: „Gra”) na rzecz Qubic Games lub innej spółki należącej do grupy kapitałowej Qubic Games.

Intencją stron jest zawarcie porozumienia na następujących warunkach:
- przeniesienia na Qubic Games lub podmiot z jej grupy kapitałowej praw wydawniczych do Gry na wszystkich platformach, w szczególności prawa do udziału w przychodach;
- przekazania Qubic Games lub podmiotowi z jej grupy kapitałowej wszelkich danych dotyczących marketingu, sprzedaży, działań promocyjnych i marketingowych związanych z Grą;
- zapłaty przez Qubic Games lub podmiot z jej grupy kapitałowej na rzecz Spółki jednorazowego wynagrodzenia w zamian za przeniesienie praw do Gry;
- udziału, w formie tantiem, All In! Games w przychodach wygenerowanych przez Grę;
- uregulowania ostatecznych rozliczeń pomiędzy Qubic Games a Spółką wynikających z umowy współpracy wydawniczej zawartej przez Strony dnia 23 lutego 2021roku.

Kwota jednorazowego wynagrodzenia oraz wysokość tantiem przysługujących Spółce została ustalona przez Strony na zasadach rynkowych.

Realizacja warunków niniejszego Listu Intencyjnego oraz negocjowanego porozumienia uwarunkowana będzie od uzyskania zgody dewelopera odpowiedzialnego za stworzenie Gry, tj. The Knights of Unity sp. z o.o., z którym All in! Games zawarła umowę wydawniczą.

Strony postanowiły, że będą w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki negocjować pozostałe warunki porozumienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Listu Intencyjnego.

Strony pokryją swoje własne opłaty, koszty oraz wszelkie inne zobowiązania do zapłaty związane z wykonaniem tego Listu Intencyjnego.

Zbycie praw wydawniczych do Gry jest elementem realizowanej przez All In! Games nowej strategii, polegającej na wycofywaniu się Spółki z działalności wydawniczej.

Zarząd All in! Games przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mają one wpływ na portfolio Spółki oraz na realizację przyszłych przychodów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-07Marcin KawaPrezes Zarządu
2023-06-07Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2023-06-07Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi gpw ALL IN! GAMES S.A. 2023-06-07 22:11

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: