Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi giełda HERKULES S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o zniesieniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zniesieniu przez Sąd Okręgowy w Sztokholmie (Stockholms Tingsrätt) terminu rozprawy wyznaczonej na 17, 18 oraz 19 marca 2021 r. w sprawie złożonego przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, pozwu przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750, który nastąpił w ramach realizacji przez Viatron S.A. w restrukturyzacji projektu Solberg na terytorium Królestwa Szwecji. O wyznaczeniu terminu rozprawy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, odroczenie terminu rozprawy spowodowane jest pojawieniem się przeszkód związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Sąd Okręgowy w Sztokholmie nie wyznaczył nowego terminu rozprawy.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Annopol5
(ulica)(numer)
22 519 44 4422 519 44 45
(telefon)(fax)
sekretariat@gzsa.plwww.gastel-zurawie.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Marta TowpikPrezes Zarządu
2021-03-16Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
Czytaj więcej