Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi XTPL S.A. 2022-06-21 13:06

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-06-21
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta („NWZA”), które odbyło się 21 czerwca 2022 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:

1. Filip Granek
Liczba głosów na NWZA: 316 998
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 38,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,62%

2. Sebastian Młodziński
Liczba głosów na NWZA: 233 657
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 28,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,51%

3. Pankiewicz Venture spółka komandytowa
Liczba głosów na NWZA: 185 028
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 22,31%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,12%

4. LEONARTO FUNDS SCSP
Liczba głosów na NWZA: 69 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 8,32%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,40%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

List of stockholders having at least 5% of votes on the Extraordinary General Meeting of XTPL S.A. held on 21 June 2022

Legal basis:

Article 70 point 3 of the Act on Public Offer

Contents of Report:

The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław (the “Issuer”) informs that on the Extraordinary General Meeting of the Company (hereinafter: "EGM") held on 21 June 2022 at least 5% of the total number of votes on this meeting was owned by the following stockholders:

1. Filip Granek

Number of votes on EGM: 316 998

Percentage share of number of votes on EGM: 38.22%

Percentage share of the total number of votes: 15.62%

2. Sebastian Młodziński

Number of votes on EGM: 233 657

Percentage share of number of votes on EGM: 28.17%

Percentage share of the total number of votes: 11.51%

3. Pankiewicz Venture spółka komandytowa

Number of votes on EGM: 185 028

Percentage share of number of votes on EGM: 22.31%

Percentage share of the total number of votes: 9.12%

4. LEONARTO FUNDS SCSP

Number of votes on EGM: 69 000

Percentage share of number of votes on EGM: 8.32%

Percentage share of the total number of votes: 3.40%

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-21Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi ebi XTPL S.A. 2022-06-21 13:06

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: