Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,98-0,08%
CHF / PLN4,50-0,24%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,09+0,16%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI39 050,92-0,09%
S&P 5005 144,88+0,15%
ROPA BRENT82,83-0,68%
ROPA WTI78,79-0,28%
ZŁOTO2 116,39+1,62%
SREBRO23,92+3,42%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi KREDYT INKASO S.A. 2023-09-22 12:39

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21 września 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”):

- podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. wykonywał prawo głosu z 4 267 228 akcji dających prawo do 4 267 228 głosów, reprezentujących 34,90% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów;

- Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding 5 B.V. wykonywał prawo głosu z 7 929 983 akcji dających prawo do 7 929 983 głosów, reprezentujących 64,86% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 61,49% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu21B
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Mateusz BogutaCzłonek Zarządu
2023-09-22Barbara RudziksPrezes Zarządu
Czytaj więcej