Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,98-0,16%
CHF / PLN4,52-0,22%
GBP / PLN5,04-0,29%
EUR / USD1,08-0,05%
ROPA BRENT81,24-0,59%
ROPA WTI76,09-0,63%
ZŁOTO2 031,61-0,19%
SREBRO22,81-0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi FERRUM 2023-09-22 12:51


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr32/2023Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM
Temat


Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 września 2023 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I półrocze 2023 r. ok. 276.183 tys. zł i były niższe o ok. 194.647 tys. zł, tj. o ok. 41% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe przychody wynikały m.in. z dostosowania struktury sprzedaży Emitenta do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz System oraz obniżonym popytem w związku m.in. z rewizją pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których Spółka realizuje dostawy. Zysk brutto ze sprzedaży Emitenta za I półrocze 2023 r. wyniósł ok. 6.127 tys. zł wobec 37.498 tys. zł za I półrocze 2022 r. W I półroczu 2023 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 7.066 tys. zł tj. wynik niższy o ok. 10.990 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za I półrocze 2022 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za I półrocze 2023 r. osiągnął zysk w kwocie ok. 550 tys. zł, natomiast za I półrocze 2022 r. zysk netto wyniósł 7.781 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2023 r. wyniosły ok. 309.195 tys. zł, co stanowi spadek o ok. 206.234 tys. zł, tj. o ok. 40% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za I półrocze 2023 r. wyniósł ok. 12.475 tys. zł wobec 45.842 tys. zł za I półrocze 2022 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM [„Grupa”] wyniósł za I półrocze 2023 r. ok. 7.509 tys. zł i był niższy o ok. 12.085 tys. zł od zysku operacyjnego za I półrocze 2022 r. Na poziomie wyniku netto Grupa za I półrocze 2023 r. poniosła stratę w kwocie ok. 405 tys. zł wobec zysku za I półrocze 2022 r. na poziomie 8.090 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2023 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA(pełna nazwa emitenta)FERRUM
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-246
Katowice(kod pocztowy)
(miejscowość)Porcelanowa
11(ulica)
(numer)(0 32) 255 58 42
(0 32) 255 42 94(telefon)

(fax)

ferrum.com.pl(e-mail)

(www)634-01-28-794
272581760(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2023-09-22Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi FERRUM 2023-09-22 12:51