Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi CCC 2023-01-31 23:18

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka),
w związku z zawartymi z Bankami umowami kredytowymi w formie limitów kredytowych wielocelowych (dalej: LKW), tj.:
z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej: PKO BP SA) w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 14/2018 z dnia 2 maja 2018, RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz RB nr 35/2022 z dnia 7 listopada 2022.

oraz z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 26 października 2017 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 51/2018 z dnia 16 listopada 2018, RB nr 29/2019 z dnia 10 maja 2019, RB nr 22/2021z dnia 30 kwietnia 2021, RB nr 6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022, a także umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.,

otrzymała w dniu dzisiejszym zgody na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA na dzień 31 stycznia 2023 r.

Porozumienie z bankami zostało wypracowane w odniesieniu do istotnego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego i spowolnienia popytu konsumenckiego w 2022 roku (w następstwie wybuchu wojny
w Ukrainie i rosnącej inflacji), wpływającego na wyniki branży multibrand e-commerce.

Pozostałe postanowienia powyżej wskazanych umów nie uległy zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-31Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2023-01-31Hanna KamińskaProkurent
Czytaj więcej