Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi STILO ENERGY S.A. 2021-04-02 12:45

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja nt. sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A (“Spółka”) informuje, że w związku z ubieganiem się Spółki o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G oraz L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („NewConnect”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i złożonym do GPW wnioskiem o wprowadzenie ww. instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect, w celu eliminacji ewentualnej asymetrii informacyjnej przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego dane finansowe ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r., które zostało zbadane przez firmę audytorską BTFG Audit Sp. z o.o.
Załączniki
PlikOpis
Stilo_ESPI_2_2021_Załącznik_1.pdf
Stilo_ESPI_2_2021_Załącznik_2.zip
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ebi espi STILO ENERGY S.A. 2021-04-02 12:45

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: