Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BIG CHEESE STUDIO S.A. 2023-05-30 23:40

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 18 maja 2023 roku (skorygowanego w dniu 30 maja 2023 roku) informuje, że w dniu 30 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku w łącznej kwocie 16 735 504,55 zł tak, aby:
1. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 11 040 450,00 zł, co daje kwotę 2,67 zł na jedną akcję,
2. na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznaczona została kwota 5 695 054,55 zł.

Ponadto, na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021, szczegółowo opisanego w nocie 12.6. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 77 318,09 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane)

Powyższa ocena Rady Nadzorczej Spółki skierowana zostanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które podejmie ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz co do przeznaczenia zysku wynikającego z korekty błędu roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-30Łukasz DębskiPrezes Zarządu Łukasz Dębski
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ebi espi BIG CHEESE STUDIO S.A. 2023-05-30 23:40

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: