Reklama
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi AUTO PARTNER S.A. 2023-05-26 10:12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2023
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 maja 2023 r.:
•Katarzyna Górecka - posiadająca 32 561 181 akcji, reprezentujących 32 561 181 głosów, co stanowiło 34,76% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 24,93% w ogólnej liczbie głosów.
•Aleksander Górecki - posiadający 28 383 577 akcji, reprezentujących 28 383 577 głosów, co stanowiło 30,30% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 21,73% w ogólnej liczbie głosów.
•Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadający 13 060 000 akcji, reprezentujący 13 060 000 głosów, co stanowiło 13,94% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów.
•Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – posiadający 11 500 000 akcji, reprezentujący 11 500 000 głosów, co stanowiło 12,28% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 8,80% w ogólnej liczbie głosów.
•GOVERNMENT OF NORWAY – posiadający 4 768 774 akcji, reprezentujący 4 768 774 głosów, co stanowiło 5,09% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 3,65% w ogólnej liczbie głosów.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 93 683 343 akcji, uprawniających do oddania 93 683 343 głosów, co stanowiło 71,72% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-05-26Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu


2023-05-26Piotr Janta Wiceprezes ZarząduCzytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ebi espi AUTO PARTNER S.A. 2023-05-26 10:12

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: