Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi ASR 2023-01-31 23:32

Spis załączników:

Zarząd spółki Astro S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:
• Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku -13 lutego 2023 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 12 maja 2023 r.
• Raport roczny za rok 2022 – 29 maja 2023 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 11 sierpnia 2023 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 13 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-31 23:32:06Ryszard KrajewskiPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ebi ASR 2023-01-31 23:32

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: