Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi AER 2023-01-31 22:57

Spis załączników:

Rada Administrująca Hydropress SE przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 9 lutego 2023 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 11 maja 2023 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 09 sierpnia 2023 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 09 listopada 2023 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2022 rok – 23 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Dodatkowo, Emitent, zgodnie z zaleceniem Giełdy Papierów Wartościowych planuje opublikować serię korekt raportów okresowych za: 4 kwartał 2020 roku, 1-4 kwartał 2021 roku oraz 1-2 kwartał 2022 roku. Zakres zmian wynikać będzie z dostosowania wyników wykazywanych w raportach kwartalnych do ogłoszonych i zatwierdzonych wyników rocznych oraz innych błędów natury rachunkowej i prezentacyjnej.
O szczegółowych terminach publikacji korekt raportów kwartalnych Emitent poinformuje w oddzielnym komunikacje.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-31 22:57:02Bartłomiej HerodeckiCEO
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z ebi AER 2023-01-31 22:57

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: