Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,19%
CHF / PLN4,52-0,19%
GBP / PLN5,04-0,27%
EUR / USD1,08-0,01%
ROPA BRENT81,27-0,55%
ROPA WTI76,13-0,57%
ZŁOTO2 032,50-0,14%
SREBRO22,85-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

dystrybucja paliw i gazu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2023
Data sporządzenia: 2023-04-06
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Spełnienie się warunków przyrzeczonej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. (zawarcie Umowy Przedwstępnej) oraz nr 4/2023 z 3 lutego 2023 r. (zawarcie Umowy Przyrzeczonej), Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o powzięciu 6 kwietnia 2023 r. przez jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) informacji o spełnieniu się wszystkich uzgodnionych warunków umożliwiających zawarcie umowy przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. posiadanych przez PKN ORLEN S.A. na rzecz UNIMOT Investments.

W związku z tym, zgodnie z postanowieniami umownymi Strony zawrą umowę przeniesienia tych akcji w dniu 7 kwietnia 2023 r.

O podpisaniu wyżej wymienionej umowy przenoszącej własność akcji i jej skutkach, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość Transakcji, a także wpływ Transakcji na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, o której Emitent informował we wcześniejszych, wymienionych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.dystrybucja paliw i gazu
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plhttps://www.unimot.pl/
(e-mail)(www)
7561967341160384226
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-06Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej