Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,15%
CHF / PLN4,52-0,21%
GBP / PLN5,04-0,29%
EUR / USD1,08-0,06%
ROPA BRENT81,20-0,64%
ROPA WTI76,06-0,67%
ZŁOTO2 032,58-0,14%
SREBRO22,81-0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biznes espi ebi ARCHE S.A.


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ARCHE S.A.
Temat


Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19.08.2021 r. „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie zawarła warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie - nieruchomość, składającą się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2/3, 2/6 oraz 2/9, o łącznym obszarze 3,0611 ha, położoną w Otwocku, przy ulicy Samorządowej, obręb ewidencyjny numer 0051 51, objętą księgą wieczystą Kw Nr WA1O/00063529/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę w kwocie 4.417.500,00 zł pod warunkiem, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów nie wykona w stosunku do niniejszej nieruchomości ustawowego prawa pierwokupu, przysługującego Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów na warunkach określonych powyżej, Starosta Otwocki za zgodą wojewody nie wykona prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości, przysługującego Skarbowi Państwa na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHE S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska361
(ulica)(numer)
+48 22 319 80 80+48 22 319 80 81
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
821-16-39-335
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-19Władysław GrochowskiPrezes ZarząduWładysław Grochowski


Czytaj więcej