Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

aktywa bieżące

85% ankietowanych w najnowszym badaniu eToro wyznała, że nie inwestuje w aktywa międzynarodowe. Tylko 15% ankietowanych posiada zagraniczne aktywa w swoich portfelach. Więcej chciałoby inwestować na rynkach globalnych, gdyby mieli lepszy dostęp do informacji na ich temat w języku polskim, wskazało badanie.

Główne obawy wymieniane przez badanych to: brak wiedzy jak oceniać aktywa międzynarodowe (27%), brak wystarczającej znajomości języka angielskiego (22%), brak wiedzy o dostępie do informacji (20%). 18% woli wspierać polskie branże, a 11% przyznaje, że lepiej zna polski rynek niż globalny. 10% czuje się bezpieczniej inwestując w aktywa krajowe. 12% ankietowanych jest zdania, że koszty inwestowania w aktywa zagraniczne są zbyt wysokie.

Z badania wynika, że ankietowani mogliby inwestować na rynkach globalnych chętniej,

gdyby mieli wsparcie ze strony doradcy (24%) lub dostęp do informacji w j.polskim (22%). 19% oczekuje lepszego dostępu do informacji o różnych aktywach. Tyle samo badanych inwestowałoby w aktywa zagraniczne częściej, gdyby ich znajomi odnosili na tym polu sukcesy. Możliwość wypłaty w lokalnej walucie jest ważnym czynnikiem dla 14% respondentów. 9% deklaruje, że nie chce inwestować w rynkach globalnych wcale.

- Globalny rynek akcji niesie dla inwestorów ogromne możliwości dzięki swojej dywersyfikacji. Szkoda, że Polacy znacznie rzadziej niż inne nacje, inwestują na globalnym rynku. To jednak powoli się zmienia, a liczba inwestorów posiadających akcje z roku na rok Apple czy Amazon rośnie. - mówi Paweł Majtkowski

Z badania przeprowadzonego przez eToro wynika,

Reklama

że ci Polacy, którzy decydują się inwestować na rynkach globalnych, mają różne motywacje. 29% ma większe zaufanie do potencjału wzrostu międzynarodowych akcji. 24% przewiduje, że długoterminowe zyski na rynku zagranicznym będą wyższe niż na polskim. Tyle samo ankietowanych chce inwestować w spółki i sektory, które będą mieć pozytywny wpływ na klimat. Niewiele mniej, bo 21% chce inwestować w międzynarodowe marki, firmy i sektory, które zna i wierzy w ich przyszłość. 15% chce dywersyfikować swój portfel w różnych gospodarkach światowych. 14% zwraca uwagę czy spółki prowadzą realny program ESG.

- Przez długi czas największym problemem był brak dostępu do zagranicznych akcji. Teraz to się zmieniło, dzięki rozwojowi cyfryzacji i likwidacji barier w inwestowaniu. Teraz, gdy dostęp do zagranicznych akcji stał się łatwy i tani, największym ograniczeniem pozostaje brak wiedzy i doświadczenia na zagranicznych rynkach. Jednak świetne wyniki amerykańskich czy globalnych akcji zaczynają zachęcać polskich inwestorów do międzynarodowej dywersyfikacji swoich portfeli, pomagając w ten sposób zmniejszyć ryzyko. - dodaje Majtkowski.

Jeśli chodzi o aktywa międzynarodowe, kryptowaluty są wśród badanych najczęściej wybieranymi klasami aktywów (37%)

Na towary stawia 24% a na waluty 22%. 17% inwestuje w akcje. Pozostałe międzynarodowe klasy aktywów najchętniej wybierane przez badanych to: obligacje (15%), fundusze powiernicze (11%) i ETFy (8%).

Co ciekawe, najlepsze perspektywy na najbliższe 12 miesięcy mają wg. ankietowanych następujące rynki: Polska (14%), rynki europejskie ogólnie (14%), USA (10%), Hongkong/Chiny (10%), Niemcy (9%), Wielka Brytania (7%), rynki wschodzące ogólnie (6%), Australia (5%), Singapur (5%), Japonia (5%). 13% ankietowanych nie ma zdania lub nie potrafi odpowiedzieć.

Jedna trzecia respondentów nie wie, czy zmieni poziom swoich inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale 26% planuje ich wzrost. 24% utrzyma poziom inwestycji zagranicznych na tym samym poziomie, a 18% je zredukuje.

Reklama

 

Informacje o badaniu:

eToro przeprowadziło 26 październiku 2021 badanie stosunków polskich inwestorów względem inwestowania w aktywach międzynarodowych. Spośród prawie 900 ankietowanych, 36% stanowili mężczyźni, a 64% kobiety. Badanie objęło zasięgiem cały kraj.

Czytaj więcej