Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Czy warto inwestować w złoto? Oto powody, dla których podtrzymujemy pozytywne nastawienie do złotego kruszcu

|
selectedselectedselected
Czy warto inwestować w złoto? Oto powody, dla których podtrzymujemy pozytywne nastawienie do złotego kruszcu  | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Choć złoto jest cenione z wielu powodów, niepewność i skutki gospodarcze związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że inwestycje doprowadziły cenę żółtego metalu do rekordowych poziomów w 2020 roku. Akcje związane z tym sektorem również cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, ale wraz ze wzrostem optymizmu związanego z ożywieniem gospodarczym, złoto straciło nieco blasku w 2021 r. Zarządzający portfelem Franklin Equity Group Steve Land omawia, dlaczego popyt na złoto może odbić się po słabym początku roku i gdzie widzi potencjalne możliwości dla inwestorów kapitałowych.

W pierwszym kwartale 2021 r. złoto zanotowało największy kwartalny spadek od 2016 r.

- o 10,0% (do 1 707 USD za uncję trojańską), przy czym w marcu przez dwa dni ceny spadały poniżej 1 700 USD. Wzrost wartości handlowej dolara amerykańskiego, rotacja w kierunku bardziej ryzykownych aktywów oraz presja na sprzedaż po tym, jak rentowność amerykańskich obligacji skarbowych skoczyła do najwyższego poziomu od prawie 11 miesięcy - wszystkie te czynniki zaważyły na złocie na początku roku. Rosnące rentowności obligacji generalnie zmniejszyły atrakcyjność tego metalu, a udziały w funduszach ETF na fizyczne złoto - kluczowy filar wsparcia dla skoku kruszcu do rekordowych poziomów w 2020 roku - pogłębiły spadki, gdy odpływy kontynuowane były w kwietniu. Zasadniczo zeszłoroczny popyt na ETF-y stał się nowym źródłem podaży w 2021 roku, gdy sztabki złota zostały upłynnione ze skarbców ETF-ów.

W kwietniu ceny złota wzrosły, ponieważ rynki zaczęły się normalizować, a tradycyjne źródła popytu, takie jak biżuteria, zaczęły się odradzać.

Co ciekawe, rosnące obawy o inflację nie przekładają się jak dotąd na wzrost cen złota, choć trzeba przyznać, że obecnie raportowana inflacja pozostaje na niskim poziomie dzięki niskim stopom procentowym i usprawnieniom technologicznym. Pomimo zauważalnej poprawy sytuacji w Stanach Zjednoczonych, Chinach i innych krajach, gospodarka światowa nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji po roku blokady spowodowanej pandemią, a droga do pełnego globalnego ożywienia prawdopodobnie nie będzie gładka we wszystkich częściach świata. Uważamy, że w wielu krajach inflacja będzie odgrywała znaczącą rolę, ponieważ rządy będą szukały sposobów na wyjście z długów, które musiały zaciągnąć w czasie kryzysu. Może to napędzać regionalny popyt na złoto jako sprawdzoną alternatywę dla posiadania papierowych pieniędzy w inflacyjnym środowisku.

Oprócz tradycyjnych efektów walutowych,

analitycy rynku złota spekulują, że Bitcoin i inne kryptowaluty mogą zastępować złoto w umysłach niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją. Widzimy jednak znaczące różnice w sposobie, w jaki rządy wielu państw postrzegają i traktują kryptowaluty w porównaniu do złota, i z pewnością postrzegamy regulacje rządowe jako główny czynnik ryzyka, który nie istnieje w takim samym stopniu w przypadku złota, biorąc pod uwagę długą historię i duże zaangażowanie banków centralnych w rynek złota.

Naszym zdaniem burzliwy rok 2020 pozostawia niepewność na rynkach złota,

Reklama

ale jednocześnie stwarza kilka obszarów wzrostu popytu. Indyjski popyt na złoto w 2020 roku był na najniższym poziomie w serii danych Światowej Rady Złota, pozostawiając znaczną przestrzeń dla zwiększonego popytu w przyszłości, gdy gospodarka ma nadzieję się unormować.1 Globalny skup przez banki centralne spadł w 2020 roku, ponieważ gotówka została rozmieszczona w celu ustabilizowania gospodarek i zapewnienia bodźców ekonomicznych, ale złoto może ponownie znaleźć przychylność banków centralnych, jeśli stopy procentowe pozostaną na historycznie niskim poziomie, a światowe rynki walutowe staną się niestabilne.

Niemcy były wyróżniającym się rynkiem w 2020 roku,

jako że środowisko ujemnych stóp procentowych w tym kraju zdawało się zwiększać powab złota jako środka przechowywania wartości. Niemcy prześcignęły Indie, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem wielkości rynku detalicznego, zaraz za Chinami.2 Raport World Gold Council dotyczący popytu w I kwartale wykazał 52% wzrost popytu na biżuterię w ujęciu rocznym, co stanowi najsilniejszy kwartalny początek roku od 2013 i świadczy o ożywieniu gospodarczym w wielu częściach świata.3 Inwestycje w sztabki i monety również wzrosły o 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym, do czego przyczyniło się odreagowanie po osiągnięciu przez złoto maksimów z 2020 r. i obawy o narastającą presję inflacyjną.4 Jeśli zainteresowanie inwestorów złotymi ETF-ami ustabilizuje się, a niektóre z bardziej tradycyjnych rynków będą nadal odzyskiwać siły i rosnąć, uważamy, że może to być korzystne dla złota.

Ceny złota w I kwartale 2021 r. wyniosły średnio 1 798 USD za uncję

- nieco poniżej średniej z IV kwartału wynoszącej 1 876 USD, ale nadal na poziomie, który powinien wspierać silne wolne przepływy pieniężne producentów złota, oraz znacznie powyżej średniej z I kwartału 2020 r. wynoszącej 1 582 USD. Kopalnie złota wznowiły działalność po przestojach spowodowanych pandemią, co naszym zdaniem daje im lepszą pozycję do skorzystania z wciąż wysokich cen złota.

Chociaż środki ostrożności związane z koronawirusem w przemyśle wydobycia złota (w tym ograniczenia w podróżowaniu) spowodowały nieznaczny wzrost kosztów produkcji, ceny złota rosły znacznie szybciej niż koszty w ciągu ostatniego roku, pozostawiając miejsce na silną ekspansję marży.

Inne metale szlachetne,

takie jak platyna, pallad i rod mają bardzo różne profile podaży i popytu, ale wszystkie te metale odnotowują ruchy wzrostowe cen jak dotąd w tym roku. Ceny palladu osiągnęły w kwietniu nowe rekordy wszech czasów, podczas gdy rod, wykorzystywany w katalizatorach samochodowych do usuwania tlenku azotu, zakończył kwiecień bardzo blisko swojego rekordu wszech czasów ustanowionego w marcu, z prawie czterokrotnym wzrostem cen od kwietnia 2020 r. do poziomu 30 000 USD za uncję. Ponadto, poziom cen rodu - uważanego za najrzadszy i najcenniejszy metal szlachetny na świecie - był prawie 40 razy wyższy niż zaledwie pięć lat temu, w związku z wyższym popytem ze strony przemysłu motoryzacyjnego w celu spełnienia bardziej rygorystycznych norm emisji.

Środowisko sprzyjające spółkom wydobywczym

Reklama

Złoto ma bardzo niską korelację z innymi klasami aktywów na przestrzeni czasu, ale akcje spółek z branży złotniczej pozostają dość ściśle skorelowane z trendami cen złota. Wielu producentów złota ma trudności z generowaniem wolnych przepływów pieniężnych w środowisku złota o cenie 1250 USD za uncję, ponieważ według naszej analizy koszty całkowite dla wielu z nich są zbliżone do tego poziomu. Koszty wydobycia są zwykle względnie stałe, więc obecne wyższe ceny złota mogą przełożyć się bezpośrednio na wynik finansowy.

Biorąc pod uwagę kilka lat niedoinwestowania branży złotniczej,

spodziewamy się wzrostu aktywności w zakresie fuzji i przejęć (M&A) w 2021 r., chociaż w najbliższym czasie tempo to będzie nadal zaburzone przez ograniczenia w podróżowaniu i inne czynniki powodujące utratę wartości firmy spowodowane pandemią. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. byliśmy już świadkami kilku transakcji fuzji i przejęć i oczekujemy, że tendencja ta będzie się utrzymywać.

Mimo że spadek wartości złota z maksimów z 2020 r. jest godny odnotowania,

uważamy, że możliwości związane z akcjami skupionymi na złocie i metalach szlachetnych są jeszcze bardziej atrakcyjne, zwłaszcza jeśli ceny złota utrzymają się na obecnym poziomie lub pójdą jeszcze wyżej. Wiele spółek z sektora złota w ciągu ostatniego roku odnotowało szybszy wzrost prognozowanych przepływów pieniężnych niż cen akcji, co skutkowało umacnianiem się mnożników wyceny akcji pomimo poprawiających się danych fundamentalnych.

Biorąc pod uwagę skromny spadek cen metalu w 2021 roku,

wielu producentów złota, co nie jest zaskakujące, nie radziło sobie z szerokim rynkiem akcji, jednak uważamy, że ceny złota pozostają na bardzo korzystnych poziomach dla większości spółek wydobywczych. Ponadto, wyższe kredyty na miedź uboczną (ruda miedzi często występuje obok złóż złota i innych metali) prawdopodobnie będą dalej wspierać kilku producentów metali szlachetnych w 2021 roku. Miedź - której cena wzrosła ponad dwukrotnie od najniższych poziomów z marca 2020 roku - zanotowała w lutym bezprecedensowy jedenasty miesięczny wzrost, po czym w marcu nieznacznie się cofnęła, by w kwietniu ponownie wzrosnąć, zbliżając się do maksimów z 2011 roku. Tendencja wzrostowa była wspierana przez oczekiwania inwestorów, że solidne odbicie popytu w Chinach może jeszcze potrwać, a rozwijające się w tym kraju "zielone" podejście do redukcji emisji CO2 i elektryfikacji będzie się tylko umacniać.

Większość spółek wydobywczych nadal koncentruje się na poprawie struktury kosztowej swojej działalności,

spłacie zadłużenia i racjonalizacji aktywów, co naszym zdaniem powinno zaowocować lepszymi podstawami biznesowymi i lepszym potencjałem akcji, ponieważ zespoły zarządzające coraz bardziej koncentrują się na generowaniu wolnych przepływów pieniężnych, które można zwrócić akcjonariuszom w formie dywidendy (lub reinwestować w projekty o wysokiej stopie zwrotu).

Reklama

Ponadto, uważamy, że akcje złota o małej i średniej kapitalizacji mogą stanowić jedne z najlepszych okazji, biorąc pod uwagę ich ogólnie niższe wyceny i nasze przekonanie o potrzebie dalszej konsolidacji fuzji i przejęć, gdy spółki wydobywcze starają się uzupełnić swoje zasoby po kilku latach ograniczonej działalności poszukiwawczej i rozwojowej.

Ważne informacje prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien być interpretowany jako indywidualna porada inwestycyjna, rekomendacja lub zachęta do kupna, sprzedaży lub posiadania jakiegokolwiek papieru wartościowego lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Nie stanowi on również porady prawnej ani podatkowej.

Wyrażone poglądy są poglądami zarządzającego inwestycjami, a komentarze, opinie i analizy są sporządzone na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy każdego istotnego faktu dotyczącego jakiegokolwiek kraju, regionu lub rynku.

Do przygotowania niniejszego materiału mogły zostać wykorzystane dane pochodzące ze źródeł osób trzecich, a Franklin Templeton ("FT") nie dokonał niezależnej weryfikacji, walidacji ani audytu tych danych. FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania tych informacji, a poleganie na komentarzach, opiniach i analizach zawartych w tym materiale odbywa się według wyłącznego uznania użytkownika.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub ich dystrybutorów, o ile pozwalają na to lokalne przepisy i regulacje. W celu uzyskania dalszych informacji na temat dostępności produktów i usług w Państwa jurysdykcji prosimy skonsultować się z własnym specjalistą finansowym lub osobą kontaktową z ramienia Franklin Templeton.

Reklama

Wydane w USA przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com-Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w USA produktów Franklin Templeton Investments, które nie są ubezpieczone przez FDIC, mogą stracić na wartości, nie są gwarantowane przez bank i są dostępne wyłącznie w jurysdykcjach, w których oferta lub zachęcanie do nabycia takich produktów jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów i regulacji.

Jakie są rodzaje ryzyka?

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału. Wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Ceny akcji zmieniają się, czasami gwałtownie i dramatycznie, ze względu na czynniki wpływające na poszczególne spółki, poszczególne branże lub sektory, lub ogólne warunki rynkowe. Sektor metali szlachetnych wiąże się z wahaniami cen złota i innych metali szlachetnych oraz zwiększoną podatnością na niekorzystne zmiany gospodarcze i regulacyjne mające wpływ na ten sektor. W czasach stabilnego wzrostu gospodarczego tradycyjne inwestycje kapitałowe i dłużne mogą oferować większy potencjał wzrostu wartości, a ceny złota i innych metali szlachetnych mogą podlegać negatywnym wpływom.

Szczególne ryzyko związane jest z inwestycjami zagranicznymi, w tym z wahaniami kursów walut, niestabilnością gospodarczą i wydarzeniami politycznymi. Inwestycje na rynkach wschodzących wiążą się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami, a dodatkowo z ryzykiem związanym z mniejszym rozmiarem tych rynków i ich mniejszą płynnością. Mniejsze i nowsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmieniające się warunki gospodarcze. Ich perspektywy rozwoju są mniej pewne niż w przypadku większych spółek o bardziej ugruntowanej pozycji i mogą być niestabilne. Niezdywersyfikowany portfel wiąże się z ryzykiem większych wahań cen niż portfel bardziej zdywersyfikowany.

Kupowanie i używanie waluty cyfrowej opartej na technologii blockchain wiąże się z ryzykiem, w tym z utratą kapitału. Spekulacyjny handel bitcoinami i innymi formami kryptowalut, z których wiele wykazuje ekstremalną zmienność cen, wiąże się ze znacznym ryzykiem. Wśród innych rodzajów ryzyka, interakcje z firmami twierdzącymi, że oferują platformy płatności kryptowalutowych lub inne produkty i usługi związane z kryptowalutami mogą narazić użytkowników na oszustwo. Technologia Blockchain jest nową i stosunkowo niesprawdzoną technologią i może nigdy nie zostać wdrożona na skalę, która zapewni możliwe do zidentyfikowania korzyści. Inwestowanie w kryptowaluty i ICO jest wysoce spekulacyjne, a inwestor może stracić całą kwotę swojej inwestycji. Jeśli kryptowaluta zostanie uznana za papier wartościowy, może zostać uznana za naruszającą federalne prawo papierów wartościowych. Rynek wtórny dla kryptowalut może być ograniczony lub może nie istnieć.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Franklin Templeton

Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.


Reklama

Czytaj dalej