Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kurs złotego (PLN) zyskuje. Globalny przemysł w ogniu

|
selectedselectedselected

Wzrost notowań spółek technologicznych wczoraj wspierał indeksy akcyjne w USA, a inwestorzy postrzegali wyniki tych spółek jako kluczowy test dla hossy na giełdach. Notowania akcji członków grupy "Magnificent Seven" odbiły we wtorek, po kilku dniach spadków.

Kurs złotego (PLN) zyskuje. Globalny przemysł w ogniu
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Spadek rentowności obligacji poprawił nastroje inwestorów przed rekordowo dużą aukcją dwuletnich obligacji. Po chwilowym osłabieniu rano, pod koniec dnia złoty się umocnił do poziomu 4,31 względem euro oraz 4,03 wobec dolara. Rentowności krajowych obligacji nie zmieniły się istotnie.

Dzisiaj opublikowany zostanie kolejny wskaźnik kwietniowej koniunktury z Niemiec – indeks Ifo, który zgodnie z konsensusem powinien wzrosnąć. Z USA napłyną dane o zamówieniach na dobra trwałe. W kraju opublikowana zostanie m.in. stopa bezrobocia rejestrowanego za marzec - oczekujemy jej spadku zgodnie ze wstępnym szacunkiem, do 5,3%. Interesujące mogą też być marcowe dane o zamówieniach w przemyśle.

 

Zobacz także: Ceny działek spadły. Wymienia się 3 główne powody

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

Reklama

POLSprzedaż detaliczna w marcu wzrosła w ujęciu realnym o 6,1% r/r, podobnie jak w lutym. Dane, chociaż silne, były nieco gorsze od oczekiwań (PKO: 7,0% r/r, kons.: 6,7% r/r). Utrzymanie 6-procentowego wzrostu sprzedaży przy 10-procentowej dynamice wynagrodzeń realnych oraz pozytywnym efekcie wielkanocnym wskazuje na odbudowę oszczędności gospodarstw domowych. W całym 1q24 sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,1% r/r (po wzroście o 0,1% r/r w 4q23), co implikuje solidne ożywienie szeroko rozumianej konsumpcji w 1q24. Naszym zdaniem tempo wzrostu PKB przyspieszyło w okolice 2,0% r/r, z 1,0% r/r w 4q23. Więcej w Makro Flash: Ceny w sklepach niższe niż rok temu.

 

 

POLPodaż pieniądza M3 w marcu wzrosła 6,6% r/r (kons.: 7,8 % r/r, PKOe: 7,7% r/r), wobec 7,4% r/r w lutym. Miesięczny spadek o 0,3% wynikał głównie ze zmniejszenia depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych. To skutkowało pierwszym od stycznia 2023 szybszym wzrostem kredytów w stosunku do depozytów. Z perspektywy kreacji pieniądza ponownie obserwujemy wzrost znaczenia aktywów zagranicznych netto przy jednoczesnym zmniejszeniu roli zadłużenia sektora publicznego. Więcej w Makro Flash: W oczekiwaniu na odbicie akcji kredytowej dla firm.

Reklama

 

 

GER: Indeks PMI w przemyśle wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, a skala jego wzrostu w kwietniu rozczarowała. Przemysłowy PMI wg wstępnych danych wyniósł 42,2 pkt. wobec 41,9 pkt. w marcu (kons.: 42,8 pkt.). Pozytywnym sygnałem w badaniu jest poprawa oczekiwań dotyczących kondycji sektora przemysłowego w kolejnych miesiącach, czemu może sprzyjać odbudowa popytu konsumenckiego. Pozytywnie zaskoczyła koniunktura w usługach, gdzie indeks osiągnął 53,3 pkt. (wobec 50,1 pkt. w lutym i kons:. 50,5 pkt.). Dzięki silnej poprawie koniunktury w usługach ogólny wskaźnik aktywności niemieckiego sektora prywatnego po raz pierwszy od 10 miesięcy sygnalizuje ożywienie, zwiększając nadzieje na odbicie aktywności gospodarczej.

 

Reklama

EUR: Indeks PMI nadal sygnalizuje dekoniunkturę w przemyśle, która w kwietniu pogłębiła się. Przemysłowy PMI wg wstępnych danych obniżył się do 45,6 pkt. wobec 46,1 pkt. w marcu. Nastrojom w przemyśle strefy euro ciążyły słabe oceny formułowane przez firmy z Niemiec i Francji. Wyraźnie lepiej oceniana była koniunktura w usługach, gdzie nastroje poprawiły się trzeci miesiąc z rzędu, a PMI w kwietniu wzrósł do 52,9 pkt. i był o 1 pkt. wyższy niż oczekiwano (vs 51,5 pkt. w marcu). Poprawie koniunktury w usługach wciąż towarzyszy wzrost presji cenowej, która może zwiększać ostrożność decydentów z EBC w kwestii obniżek stóp.

 

USA: Wstępny wskaźnik PMI dla przetwórstwa spadł w marcu do 49,9 pkt. z 51,9 pkt. w lutym, co zakończyło trzymiesięczną sekwencję wzrostu aktywności w tej branży. Czasy dostaw skróciły się trzeci miesiąc z rzędu, z wyraźniejszą poprawą niż w marcu. Zapasy gotowych wyrobów wzrosły, odzwierciedlając spowolnienie popytu, które pozostawia firmy z niesprzedanymi towarami. Wskaźnik aktywności w usługach również spadł, mimo to sektor pozostał w obszarach wzrostowych (50,9 pkt. vs 51,7 pkt. w marcu). Spadek nowych zamówień został przypisany wysokim stopom procentowym i inflacji w usługach. Zatrudnienie obniżyło się najbardziej od 2h20. Wygląda na to, że u progu 2q24 gospodarka USA zaczyna tracić impet.

 

Reklama

 

USA: Liczba sprzedanych nowych domów w marcu wyniosła 693 tys. wobec 637 tys. (+8,8% m/m) w lutym, przebijając oczekiwania (668 tys.). Marcowy wynik był najwyższy od 6. miesięcy. Wzrost sprzedaży wynika z wprowadzenia na rynek dużej ilości małych domów, co umożliwiło zakup pomimo utrzymujących się wysokich cen nieruchomości (które jednak spadły o 1,9% r/r) i rat kredytów. Przy utrzymujących się wysokich stopach procentowych powrót do długookresowych trendów we wzroście transakcyjności na rynku nieruchomości będzie utrudniony.

 

 

Reklama

HUN: MNB zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 50 pb. Tym samym tempo obniżek uległo zmniejszeniu w porównaniu do 75 pb miesiąc wcześniej. Przyczyną większej ostrożności są utrzymująca się wysoka inflacja, która ustępuje wolniej niż zakładano, oraz słaby forint. Z komunikatu po posiedzeniu wynika, że celem banku jest zapewnienie dodatnich realnych stóp procentowych, aby zapewnić dalszą dezinflację. Zaznaczono również, że ryzyko związane z globalną dezinflacją i zmiennością nastrojów inwestorów międzynarodowych wymaga ostrożności w podejmowaniu decyzji. Aktualnie główna stopa procentowa banku centralnego wynosi 7,75%, co jest najwyższym poziomem w regionie.

 

 

EUR: Nagel (EBC, bank Niemiec) stwierdził, że bank centralny może rozważyć obniżenie stóp procentowych jeśli nowe dane i prognozy potwierdzą, że inflacja zbliża się do celu 2%. Bankier podkreślił, że decyzja ta będzie zależała od dalszych zmian w trendach obrazujących zmiany płac, produktywności i marż zysku. Ostrzegł przy tym, że perspektywy inflacji wciąż są niepewne, gdyż np. wzrost płac może hamować wolniej, a produktywność może wzrosnąć mniej niż zakładano.

Reklama

 

USA: Senat przyjął pakiet pomocy o wartości 95 mld USD dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, otwierając drogę do wznowienia dostaw broni do Kijowa w ciągu kilku dni.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej