Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Europejski Bank Centralny podjął decyzję. Budowa fundamentów pod obniżki trwa

|
selectedselectedselected

Wczoraj nastroje na giełdach poprawiły się w oczekiwaniu na wyniki kilku kluczowych spółek (m.in. JPMorgan), które poznamy dzisiaj, oraz wobec nieco niższej od oczekiwań amerykańskiej inflacji PPI. Wciąż dominowało jednak przekonanie, że perspektywa szybkich obniżek stóp Fed oddala się, w efekcie czego rentowność 10-letnich Treasuries wzrosła o 4 pb, do 4,58%. 

Europejski Bank Centralny podjął decyzję. Budowa fundamentów pod obniżki trwa
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Rynek zareagował spokojnie na posiedzenie EBC, na którym utrzymano stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wysyłając jednocześnie najwyraźniejszy jak dotąd sygnał, że schłodzenie procesów cenowych może wkrótce stworzyć warunki do pierwszej obniżki. Kurs EURUSD podlegał niewielkim wahaniom, oscylując wokół poziomu 1,073. Niska zmienność dotyczyła również złotego – pary EURPLN oraz USDPLN zakończyły dzień w okolicach odpowiednio 4,25 i 3,96. Rentowności krajowych papierów skarbowych dalej rosły, w szczególności na długim końcu krzywej.

Dziś głównym punktem zainteresowania w krajowym makro będzie bilans płatniczy za luty. Oczekujemy miesięcznej nadwyżki w obrotach bieżących na poziomie 1030 mln EUR. Spodziewamy się poprawy zarówno dynamiki eksportu (prognozujemy wzrost o 1,3% r/r), jak i importu (PKO: 0,3% r/r), po spadkach w styczniu. Takie wyniki oznaczałyby lekkie osłabienie salda rachunku bieżącego w relacji do PKB (w ujęciu 12m), do 1,4% z 1,5% w styczniu.

W USA najciekawszy – szczególnie w świetle ostatnich danych o inflacji CPI – może się okazać wskaźnik koniunktury konsumenckiej za kwiecień, który wg konsensusu obniży się. Rosnąca dynamika cen w lutym i marcu oraz oddalająca się perspektywa szybkich obniżek stóp procentowych to czynniki, które nie sprzyjają optymizmowi konsumentów.

Ponadto opublikowana zostanie rewizja marcowego wskaźnika inflacji konsumenckiej w Niemczech. Wstępne dane pokazały spadek z 2,5% r/r w lutym do 2,2% r/r. Ostatnio, zarówno w Niemczech, jak i w całej strefie euro, trendy inflacyjne wskazują na jeszcze szybsze zbliżanie się do celu inflacyjnego, co wspiera oczekiwania na obniżki stóp EBC. Wczorajsze komunikat po posiedzeniu i konferencja prasowa tylko je wzmocniły.

Reklama

 

Zobacz także: WAŻNE! Znamy decyzję EBC! Mocny spadek kursu euro (EUR/PLN) już niebawem - prognoza wielkiego banku

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

EUR: EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian, w tym stopę refinansową na poziomie 4,50% a depozytową na poziomie 4,00%. komunikacie pojawiła się informacja, że gdyby kolejne dane jeszcze bardziej zwiększyły przekonanie Rady Prezesów, że inflacja zbliża się do celu w sposób trwały, należałoby obniżyć stopy procentowe. Podczas konferencji prasowej Ch.Lagarde nie padły konkretne deklaracje odnośnie do momentu pierwszej obniżki. Rada Prezesów dalsze decyzje wciąż uzależnia od napływających danych i warunkuje je oceną perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Naszym zdaniem EBC zacznie obniżać stopy w połowie roku, jeżeli dane w maju potwierdzą obniżanie się presji płacowej. W 2024 spodziewamy się 3-4 obniżek stóp w skali po 25pb. Więcej w Makro Flash: EBC coraz bliżej obniżek stóp.

 

Reklama

 

POL: I.Dąbrowski (RPP) przyznał, że marcowy odczyt inflacji był dla niego lekko zaskakujący, ale nie zmienił jego myślenia co do ścieżki inflacji i stóp. Brak zmian stóp procentowych w 2024 to, wg przedstawiciela RPP, wciąż najbardziej prawdopodobny scenariusz. I.Dąbrowski dodał, że listopadowa projekcja może rzucić więcej światła na kolejne decyzje RPP i ich skalę, a obecnie prawdopodobieństwo obniżek stóp jest wyższe niż podwyżek.

 

POL: Według raportu Banku Światowego wzrost gospodarczy w Polsce w 2024 przyspieszy do 3% (rewizja prognozy o 0,4 pp w górę względem poprzedniej edycji) i do 3,4% w 2025, głównie za sprawą rosnącej konsumpcji prywatnej, niższej inflacji i wzrostu płac. Wzrost gospodarczy będzie też zwiększać zwiększenie świadczeń rodzinnych oraz emerytalnych. W 2h24 oczekiwany jest wzrost inflacji z powodu przywrócenia podatku VAT na produkty spożywcze i wycofania limitów cen energii. W 2024 inflacja średniorocznie wyniesie ok. 5%, a w średnim terminie zbliży się do celu inflacyjnego NBP. Według Banku Światowego niedobory po stronie dochodowej oraz zwiększone wydatki, w tym zbrojeniowe, spowodują, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 ukształtuje się na poziomie 5% PKB. Analitycy Banku rekomendują zwiększenie produktywności poprzez promowanie innowacji, przejście na zieloną energię, walkę z narastającymi różnicami społecznymi oraz rozwój kwalifikacji pracowników w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa. Średnioterminowe perspektywy gospodarcze zależą w ich ocenie od skutecznej realizacji procesów transformacji technologicznej i ekologicznej.

 

Reklama

USA: W marcu inflacja producencka, podobnie jak konsumencka, wzrosła, lecz w odróżnieniu do CPI wzrost był słabszy od oczekiwań, do 2,1% r/r (kons.: 2,2% r/r) z 1,6% r/r w lutym. W przypadku towarów dynamika cen przyspieszyła do 0,9% r/r z 0,2% r/r w lutym, a w przypadku usług do 2,8% r/r z 2,3% r/r w poprzednim miesiącu. Inflacja PPI po wyłączeniu cen żywności i energii również wzrosła, do 2,1% r/r z 1,6% r/r w lutym. Ceny w kategoriach bazowych wzrosły wolniej niż w poprzednich dwóch miesiącach, o 0,2% m/m (sa), co może sugerować, że uporczywość inflacji PPI zaczyna się zmniejszać.

 

HUN: Inflacja CPI w marcu obniżyła się słabiej niż oczekiwano, do 3,6% r/r (kons.: 3,5% r/r) z 3,7% r/r w lutym. W ujęciu rocznym inflacja CPI jest najniższa od marca 2021, natomiast w ujęciu miesięcznym poziom cen wzrósł o 0,8% i był to najwyższy odczyt w ostatnich 12 miesiącach. Na obniżenie wskaźnika inflacji (w ujęciu rocznym) wpływ miało wyhamowanie do 0,7% r/r inflacji cen żywności, która jeszcze rok temu przekraczała 40% r/r. Ceny prądu, gazu i innych paliw w marcu obniżyły się o 3,1% r/r. Inflacja w usługach, mimo nieznacznego spadku, pozostaje na wysokim poziomie (9,9% r/r w marcu vs 10,0% w lutym). Inflacja bazowa spadła w marcu do 4,4% r/r z 5,1% r/r w lutym.

 

ROM: Inflacja CPI w marcu obniżyła się do 6,6% r/r z 7,2% r/r w lutym, a spadek był silniejszy niż oczekiwano (kons.: 6,8% r/r). W ujęciu miesięcznym poziom cen wzrósł o 0,4% (vs 0,8% m/m w lutym). Za spadek inflacji CPI odpowiada m.in. obniżenie inflacji cen żywności do 2,8% r/r z 4,5% r/r w lutym, a także spadek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła o 0,2% r/r. Dynamika cen usług charakteryzuje się większą inercją - w marcu wyniosła 10,2% r/r (vs 11,0% r/r w lutym). Inflacja bazowa spadła do 7,3% r/r z 7,8% w lutym.

Reklama

 

USA: Cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 211 tys. (kons.: 215 tys.) z 222 tys. tydzień wcześniej. Liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku przekroczyła 1,8 mln, a średnia 4-tygodniowa ponownie nieznacznie spadła. Dane sugerują, że rynek pracy pozostaje rozgrzany, pomimo utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez Fed.

 

 

Reklama

USA:Williams (New York Fed) stwierdził, że jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami, rozsądnym krokiem będzie stopniowa normalizacja polityki pieniężnej jeszcze w tym roku. Jednocześnie dodał, że nie ma wyraźnej potrzeby do dostosowania parametrów polityki pieniężnej w najbliższej przyszłości. Bankier przewiduje, że inflacja stopniowo powróci do celu 2%, chociaż droga, która do tego poziomu prowadzi jest jeszcze długa i może wiązać się z występowaniem pewnych „nierówności”, podobnie jak w przypadku ostatnich odczytów inflacji. S.Collins (Boston Fed) również powiedziała, że ostatnie dane inflacyjne nie zmieniły oceny Fed dot. inflacji, ale zwiększyły skalę niepewności, a obniżki stóp są możliwe w dalszej części roku.

 

 

POL: Wiceminister klimatu U.Zielińska poinformowała o planach rządu zakładających stopniowe przywracanie mechanizmów rynkowych w cenach energii, równocześnie zapewniając ochronę przed nagłymi wzrostami cen dla wrażliwych gospodarstw domowych. Opracowywany przez rząd projekt rozwiązań w tym zakresie ma zwierać cztery mechanizmy: 1) rekalkulacji taryfy w połowie roku, 2) maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, 3) ograniczenie wzrostu cen ciepła oraz 4) bon energetyczny dla odbiorców wrażliwych. Według szacunków ministerstwa, bon energetyczny ma mieć wartość od 300 do 600 PLN (w zależności od wielkości gospodarstwa domowego) i objąć 3,5 mln odbiorców. Szczegóły projektu są na etapie wewnętrznych dyskusji.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej