Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,33+0,32%
USD / PLN4,01+0,34%
CHF / PLN4,55+0,47%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,02%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 659,08-0,78%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 452,14-0,29%
S&P 5004 960,89-0,29%
ROPA BRENT82,92+0,39%
ROPA WTI77,83+0,78%
ZŁOTO2 023,20-0,06%
SREBRO22,85-1,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MBF: Rejestracja zmian statutu spółki MBF Group SA (2023-12-04 09:56)

EBI | 10:56 04 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 grudnia 2023 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 27 listopada 2023 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2023 r.

Zmiany Statutu Spółki dotyczyły § 6 ust. 1, który przed zmianą brzmiał:

㤠6.
Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
a)PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
b)PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
c)PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
d)PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
e)PKD 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
f)PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
g)PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
h)PKD 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
i)PKD 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
j)PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
k)PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
l)PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
m)PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
n)PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
o)PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
p)PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
q)PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
r)PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
s)PKD 80.10.Z: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
t)PKD 80.20.Z: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
u)PKD 80.30.Z: Działalność detektywistyczna,
v)PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

a po zmianie brzmi:

㤠6.
Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
a)PKD 46.11.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
b)PKD 46.12.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
c)PKD 46.17.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
d)PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
e)PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
f)PKD 46.21.Z: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
g)PKD 46.31.Z: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
h)PKD 46.33.Z: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
i)PKD 46.36.Z: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
j)PKD 46.45.Z: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
k)PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
l)PKD 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
m)PKD 46.71.Z: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
n)PKD 46.72.Z: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
o)PKD 46.75.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
p)PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
q)PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
r)PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
s)PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
t)PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
u)PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
v)PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
w)PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
x)PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
y)PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z)PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-12-04 09:56:46Janusz CzarneckiPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej