Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Czym jest kredyt odnawialny? Jak go uzyskać? Na co zwrócić uwagę?

Czym jest kredyt odnawialny? Jak go uzyskać? Na co zwrócić uwagę? | FXMAG INWESTOR
freepik.com <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/kawa'>Kawa zdjęcie utworzone przez wayhomestudio - pl.freepik.com</a>
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Idealna byłaby sytuacja, gdyby nasze wpływy na konto pozwoliły nie tylko regulować na bieżąco różne zobowiązania, ale również wystarczyły na codzienne życie na w miarę przyzwoitym poziomie. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Szalejąca drożyzna, niespodziewane wydatki, ewentualna choroba i związany z nią zakup leków zmuszają do szukania dodatkowych wpływów pieniędzy na nasze konto. W takich sytuacjach pewien spokój ducha może zapewnić nam kredyt odnawialny. Często korzystają z niego nie tylko osoby o niskich dochodach, ale także te, które lubią korzystać z uroków życia i nie chcą z niczego rezygnować. Czym jest kredyt odnawialny? Na co zwrócić uwagę, jeśli decydujemy się na tę formę finansowania?

 

Czym jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny jest produktem kredytowym banku, powiązanym z kontem osobistym. Są to środki dostępne w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego poza saldem własnych środków. Kredyt odnawialny jest też dostępny w ramach kont firmowych. Określany jest też jako kredyt w koncie, linia kredytowa lub kredyt rewolwingowy. Środki z kredytu odnawialnego powiększają saldo konta o dodatkową kwotę, z której można skorzystać w razie potrzeby. Po te środki można sięgnąć po wykorzystaniu własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Przykładowo, jeśli mamy na koncie własne środki o wartości 2000 zł, a kredyt odnawialny na 3000 zł, łącznie do naszej dyspozycji pozostaje kwota 5000 zł. Kiedy wykorzystamy już nasze 2000 zł, możemy zacząć korzystać z pozostałej kwoty z kredytu odnawialnego. Od wykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego bank nalicza nam odsetki. Gdy spłacimy nasze zobowiązanie, nasz limit ulega odnowieniu i można go ponownie wykorzystać.

Kredyt odnawialny jest szczególnie przydatny, gdy czekamy na wypłatę, a zaczyna nam brakować środków. Ulega odnowieniu za każdym razem gdy na konto wpływają nowe środki. Jest bardzo wygodną i elastyczną formą kredytu w porównaniu z kredytem gotówkowym, który wymaga formalności w banku, takich jak weryfikacja wniosku. Środki z kredytu odnawialnego można wykorzystać na dowolny cel. Można za ich pomocą dokonywać transakcji bezgotówkowych lub wypłacić je z banku lub kartą z bankomatu. Tym, co jest najkorzystniejsze w kredycie odnawialnym, jest to, że możemy korzystać z niego co miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt odnawialny trzeba spłacać jak każde inne zobowiązanie.

Reklama

 

Jak otrzymać kredyt odnawialny?

O kredyt odnawialny mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które posiadają obywatelstwo polskie, mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub są obywatelami innych państw, jednak uzyskują dochody w Polsce.

Aby móc ubiegać się o kredyt odnawialny w danym banku, najpierw musimy posiadać w nim konto osobiste. O kredyt odnawialny należy złożyć wniosek tak jak o każdy inny produkt kredytowy w banku. Zazwyczaj jest to możliwe przez Internet lub ewentualnie możemy udać się osobiście do banku. We wniosku trzeba podać kwotę wnioskowanego limitu, wysokość miesięcznych dochodów i ich źródło, a także wysokość miesięcznych zobowiązań finansowych.

Jak w przypadku każdego produktu kredytowego, bank zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Najistotniejsze będą nasze dochody i historia kredytowa w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Zanim bank udzieli nam kredytu odnawialnego, sprawdzi w BIK, czy nie mamy zaległości w spłatach innych zobowiązań kredytowych.

Zazwyczaj bank wymaga, aby na konto wpływały dochody, takie jak wynagrodzenie z pracy, emerytury, renty lub działalności gospodarczej lub innych źródeł. Czasami trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody w ostatnich miesiącach. W przypadku przedsiębiorców mogą to być: zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych, zaświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami na rzecz ZUS, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Od oceny naszej zdolności kredytowej zależy kwota kredytu odnawialnego. W zależności od oceny zdolności kredytowej, limit może wynieść od kilkuset złotych do nawet 150 000 zł.

Reklama

Aby otrzymać kredyt odnawialny, zazwyczaj trzeba wykazać co najmniej 3 miesiące regularnych wpłat. W niektórych bankach o kredyt odnawialny można ubiegać się po trzech miesiącach od założenia rachunku osobistego, a w innych można uzyskać kredyt odnawialny wraz z otwarciem konta.

Jeśli chcemy uzyskać kredyt odnawialny w ramach konta, które mamy już od dłuższego czasu, nie musimy dostarczać żadnych dokumentów, gdyż bank ma wgląd we wpływy i wydatki na naszym rachunku. Jest to duża wygoda dla klienta, który już nie musi martwić się o dodatkowe formalności.

Tak jak w przypadku każdego innego produktu kredytowego, również o kredyt odnawialny podpisujemy stosowną umowę.

 

Kredyt odnawialny a debet

Kredyt odnawialny często jest mylony z debetem. Faktycznie oba te produkty bankowe mają pewne wspólne cechy. Oba są powiązane z kontem osobistym. W przypadku obu tych produktów otrzymujemy do dyspozycji dodatkowe pieniądze na swój rachunek. Jednak między kredytem odnawialnym a debetem są pewne różnice. O kredyt odnawialny ubiegamy się w banku tak samo jak o każdy inny produkt kredytowy. Przy debecie nie ma takich formalności. Jednak kwota dostępnego debetu jest znacznie niższa niż w przypadku kredytu odnawialnego. Debet to ujemna kwota na koncie, którą zwykle należy uzupełnić na koncie do końca miesiąca.

Reklama

 

Kredyt odnawialny a kredyt gotówkowy

Kredyt odnawialny różni się też od kredytu gotówkowego. Oba te produkty kredytowe można przeznaczyć na dowolny cel. Różnica polega przede wszystkim na tym, że kredyt gotówkowy jest wypłacany jednorazowo, a kredyt odnawialny jest przyznawany w formie limitu w koncie, z którego można skorzystać w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie do jego wysokości. Kolejną różnicą jest też to, że kredyt odnawialny jest powiązany z naszym rachunkiem bankowym, a kredyt gotówkowy możemy otrzymać w dowolnym banku, niekoniecznie tylko w tym, w którym mamy konto.

 

Kredyt odnawialny a karta kredytowa

Kredyt odnawialny rożni się też od karty kredytowej. Karta kredytowa to produkt kredytowy, w ramach którego bank przyznaje określony limit kredytowy. Kartą można płacić za zakupy przez internet oraz w sklepach i punktach usługowych stacjonarnych, korzystając z okresu bezodsetkowego. W odróżnieniu od kredytu odnawialnego, kartą kredytową można się posługiwać niezależnie od rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Kredyt odnawialny jest natomiast przypisany do naszego konta bankowego. Kolejna istotna różnica polega na tym, że wypłata gotówki z bankomatu za pomocą karty zwykle jest obciążona kosztami. W przypadku kredytu odnawialnego sposób wypłaty środków nie ma wpływu na ponoszone koszty.

 

Koszty kredytu odnawialnego

Reklama

W porównaniu do innych produktów kredytowych, kredyt odnawialny jest rozwiązaniem najbardziej elastycznym, jednak jak każdy produkt kredytowy wiąże się z kosztami dla klientów. Aby wybrać najkorzystniejszy dla nas kredyt odnawialny, musimy porównać poszczególne oferty banków i wybrać tę o możliwie najniższej Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO). Warto w tym celu skorzystać z porównywarek internetowych lub na stronach interesujących nas banków. Oczywiście ostatecznie przyznanie nam kredytu odnawialnego zależy od oceny naszej zdolności kredytowej przez bank.

Kosztem kredytu odnawialnego jest przede wszystkim oprocentowanie, zwykle zależne od stawki WIBOR oraz marży banku. Istotną zaletą kredytu odnawialnego jest to, że nie płacimy odsetek za fakt jego posiadania. Odsetki są naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu i jedynie za ten czas, gdy z niego korzystamy. Do tego dochodzą dodatkowe koszty, takie jak opłata przygotowawcza, prowizja, opłata za podwyższenie limitu kredytowego i opłata za ponowne uruchomienie kredytu odnawialnego.

Opłata przygotowawcza - jest jednorazowo pobierana przez bank za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy kredytowej i jej podpisanie.

Prowizja - jest naliczana za uruchomienie limitu kredytowego. Jest to osobny koszt, niezależnie od opłaty przygotowawczej. Prowizja jest liczona jako określony procent wartości udzielonego limitu, przy czym zazwyczaj jest to nie mniej niż określona minimalna kwota. Przykładowo może to być 2% kwoty limitu, jednak nie mniej niż 50 zł. Czasem w ofercie banków można spotkać promocje, gdy prowizja wynosi 0%.

Opłata za podwyższenie limitu kredytowego w koncie - jest pobierana, gdy zdecydujemy się zwiększyć kwotę dostępnego dla nas limitu. Możliwość zwiększenia limitu kredytowego jest dostępna w większości banków. Aby z niej skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Ostateczna decyzja zależy od oceny zdolności kredytowej przez bank.

Reklama

Opłata za ponowne uruchomienie kredytu odnawialnego – zwykle umowa limitu kredytowego jest zawierana na rok, a wspomniana opłata jest naliczana po 12 miesiącach, jeśli zdecydujemy się przedłużyć umowę.

 

Przykładowe oferty kredytu odnawialnego (czerwiec 2022 r.)

Bank

RRSO

mBank

17,5%

PKO BP

25,47%

Pekao

22,84%

Inteligo

23,05%

ING

17,39%

BNP Paribas

20,71%

Santander Bank Polska

20,36%

Bank Millennium

20,75%

Credit Agricole

23,73%

Alior Bank

23,43%

Citi Handlowy

19,27%

Getin Bank

13,9%

Bank Pocztowy

20,04%

BOŚ

11,63%

 

 

Jak spłacić kredyt odnawialny?

Reklama

Kredyty gotówkowe i hipoteczne są spłacane w ratach. W odróżnieniu od nich, spłata kredytu odnawialnego odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy na nasze konto wpływają pieniądze. Są one zaliczane na poczet spłaty wykorzystanego limitu kredytowego i zmniejszają wartość naszego zobowiązania. Czasami jest możliwa spłata zaległości w ratach, co zależy od decyzji banku.

 

Jak zrezygnować z kredytu odnawialnego?

Kredyt odnawialny zwykle jest udzielany na 12 miesięcy. Po tym okresie może zostać przedłużony na kolejny rok. Niektóre banki wznawiają kredyt odnawialny automatycznie, bez odrębnej dyspozycji klienta.

Jeśli chcemy zrezygnować z kredytu odnawialnego, musimy dopełnić pewnych formalności. W tym celu konieczne jest wypowiedzenie umowy kredytu. Należy złożyć je odpowiednio wcześniej. Zwykle obowiązuje 30-dniowy termin wypowiedzenia od momentu otrzymania przez bank pisemnego wypowiedzenia umowy kredytowej. Do końca tego okresu należy spłacać zadłużenie wraz z ewentualnymi odsetkami.

 

Na co warto uważać?

Reklama

Kredyt odnawialny niewątpliwie ma wiele zalet. Jest bardziej elastyczną formą finansowania niż kredyt gotówkowy. Zwykle też wiąże się z niższymi kosztami. Środki z kredytu odnawialnego często bywają przydatne w sytuacjach niespodziewanych wydatków.

Pewną pułapką kredytu odnawialnego może być nadmierna konsumpcja. Kredytobiorca przyzwyczaja się do wyższej kwoty na koncie dostępnej w każdym miesiącu i żyje ponad stan.

Jak w przypadku każdego kredytu, warto pamiętać, że środki, z których korzystamy, są pożyczone od banku i wcześniej czy później musimy je zwrócić. Nie zapomnijmy więc spłacać naszego kredytu odnawialnego, tym bardziej, że te środki są oprocentowane.

Warto też pamiętać, że posiadanie kredytu odnawialnego jest zobowiązaniem i wpływa na naszą zdolność kredytową. Przykładowo może obniżyć nasze szanse na kredyt hipoteczny. Jednocześnie jednak regularnie spłacany kredyt odnawialny może wpłynąć na pozytywną ocenę naszej zdolności kredytowej.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej