Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

walutowy forex

Na dziś rząd planuje przedstawienie strategii odmrażania gospodarki w maju br. Wicepremier J.Gowin poinformował o swojej propozycji, aby od 4 maja w pełni otworzyć handel detaliczny, ogródki gastronomiczne i kluby fitness, a w odpowiednim reżimie sanitarnym także hotele.

Dziś o godz. 20:00 poznamy decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczącą polityki pieniężnej w USA

Nie spodziewamy się zmian jej parametrów, a także ultra-łagodnej retoryki bankierów centralnych, pomimo danych wskazujących na silne ożywienie w tej gospodarce. W centrum uwagi- w kontekście perspektyw koniunktury i programu skupu aktywów na rynkach finansowych - będzie znajdowała się konferencja przewodniczącego Fed J.Powella. Naszym zdaniem będzie on wskazywał, że jest zbyt wcześnie na korekty w polityce pieniężnej ze względu na nadal niepewną sytuację pandemiczną i dużo wyższe bezrobocie niż przed wybuchem pandemii.

Wydarzenia i komentarz

PL: Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy włączający w polskie prawo dyrektywy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Jego uchwalenie jest warunkiem koniecznym dla uruchomienia Funduszu Odbudowy po Pandemii Unii Europejskiej. Fundusz ten w Polsce ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy, którego wartość może wynieść 58,1 mld EUR w tym: 23,9 mld EUR z dotacji i 34,2 mld EUR z pożyczek. Wobec deklarowanego braku poparcia koalicjantów z Solidarnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się z Lewicą w celu przyjęcie w parlamencie tej ustawy.

Według słów premiera M.Morawieckiego

szczegółowy Krajowy Plan Odbudowy ma przekazać do Komisji Europejskiej do końca kwietnia br. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska powiedziała, że Polska planuje w tym roku wystąpić do KE o ponad 34 mld euro: ok. 24 mld euro to część grantowa i prawie 11 mld euro części pożyczkowej. Według szacunków S&P realizacja KPO może podnieść tempo wzrostu PKB Polski w 2021 r. o 0,6-2,0 pkt. proc., a w 2022 r. o 1,7-2,0 pkt proc.

Rynki na dziś

Reklama

Kurs EUR/PLN zwyżkuje dziś do poziomu 4,57, co można wiązać z pozycjonowaniem inwestorów przed jutrzejszą decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. Notowania – jeśli ruch na koniec dnia okaże się trwały – wybiją się górą z obowiązującej trzech tygodni formacji technicznej otwierając sobie drogę do dalszego osłabienia polskiej waluty.

Na rynkach globalnych wydarzeniem dnia będzie wynik posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej

W obliczu wysoce prawdopodobnego utrzymania stóp procentowych decydujące o wpływie na rynek będą szczegóły tj. kiedy możliwy będzie tzw. „taper talk”, tj. moment rozpoczęcia zmniejszania programów luzowania ilościowego i jak duża jest – wskazywana przez członków Fed - tolerancja dla podwyższonej inflacji. Potencjalna zmienność rynkowa z powodu tego wydarzenia będzie jednak możliwa dopiero wieczorem wraz z zakończeniem kwietniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Rynek krajowy

Kurs EUR/PLN potwierdził dobrze znany z ostatnich dni obraz notowań polegający na stabilizacji wyceny złotego do euro wokół poziomu 4,5550. Wczoraj notowania przejściowo osiągnęły wielokrotnie testowane w trwającym i ubiegłym tygodniu maksimum na poziomie 4,5650, jednak podobnie jak wcześniej niewiele z tego wynikało. Wtorkowa sesja nie przyniosła zatem zaskoczeń zarówno w przypadku złotego, jak i pozostałych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wciąż dominuje oczekiwanie na nowe impulsy. Na krajowym rynku długu miniona sesja przyniosła niewielkie spadki dochodowości widoczne przede wszystkim w przypadku 5- i 10- letnich obligacji.

Rentowność z długiego końca krzywej obniżyła się o 3 bps do 1,54%

i trudno wiązać to z sytuacji rynków bazowych, gdzie dochodowość symbolicznie rosła, czy wpływem czynników krajowych. Wczoraj miał bowiem miejsce przetarg sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank sprzedał trzy serie obligacji łącznie za 3,04 mld PLN przy popycie 3,26 mld PLN, z czego papiery serii FPC0328 stanowiły zdecydowaną większość sprzedaży, bo aż 2,96 mld PLN (popyt 3,1 mld PLN). Sprzedaż pozostałych serii tj. FPC0733 i FPC1140 była niezwykle skromna, gdyż wyniosła odpowiednio 31 i 50 mln PLN, podobnie jak uplasowanie obligacji za dodatkowe 73 mln PLN w ramach sprzedaży dodatkowej.

Rynki zagraniczne

Trzeci dzień z rzędu notowania eurodolara koncentrowały się nieco poniżej poziomu 1,21 oczekując na nowe impulsy mogące nadać im bardziej zmienny przebieg. Tych – zgodnie z oczekiwaniami – wczoraj zabrakło. Marazm utrzymywał się także w notowaniach pozostałych głównych par walutowych, w tym kursie EUR/CHF oraz wycenie bazowych rynków długu. Amplituda wahań zarówno 10-latki niemieckiej, jak i amerykańskiej była kosmetyczna. Finalnie dochodowość Bunda wzrosła o 1 bps do 0,25%, a analogicznego długu USA o 2 bps do 1,59%.

Czytaj więcej