Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wahania kursów walut

Jak inwestować na rynku walutowym? Na czym polega gra na forex i czy można na niej zarobić?Jaki wpływ na kursy walut mają stopy procentowe,transakcjecarry trade i dywergencje w polityce monetarnej banków centralnych? To są pytania, które zadają sobie inwestorzy, a zawiłości tego rynku w specjalnym wideo wyjaśnia Łukasz Zembik, ekspert rynku OTC i szef departamentu analiz w TMS Brokers.

Rynek walutowy stanowi segment rynku finansowego, na którym dokonywany jest obrót walutami obcymi. Forex, czyli Foreign Exchange Market, to więc rynek na którym wymienia się jedną walutę na drugą po ustalonej cenie. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, a jego dzienne obroty przekraczają 6 bilionów dolarów.

Forex to rynek, który charakteryzuje się:

 • wysoką płynnością,
 • lewarowaniem transakcji,
 • niskimi wymogami depozytu,
 • szeroką gamą instrumentów finansowych,
 • daje możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach kursów,
 • jest czynny 24h/dobę.

Na czym polegają wahania kursów walut?

Kursy walut można podzielić na kursy płynne (kształtowane przez rynek) oraz sztywne (ustalane przez państwo).

Reklama

Czynnikami określającymi podaż danej waluty i popyt na nią są:

 • obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
 • polityka monetarna

Forex daje możliwość zarobić zarówno na kupnie danego instrumentu (czyli otwarcia pozycji długiej), jak i gdy sprzedaży (otwarcia pozycji krótkiej). Kluczem do zarobku jest poprawna spekulacja, czyli należy prawidłowo przewidzieć ruch kursów i odpowiednio zareagować.

Pozycja długa, czyli kupno to zakup waluty bazowej za walutę kwotowaną (albo innego instrumentu). Inwestor oczekuje, że jego pozycja będzie zyskiwać na wartości

Pozycja długa i krótka – kiedy zyskujesz, kiedy tracisz?

Chociaż rynek walutowy jest nieprzewidywalny, to panujące na nim reguły są jasne – dlatego bardzo łatwo jest określić, w jakiej sytuacji inwestor zyska, a kiedy straci.

 • Jeśli inwestujesz z wykorzystaniem długiej pozycji, czyli na wzrosty: zyskasz, gdy cena instrumentu wzrośnie; stracisz, gdy cena instrumentu spadnie.
 • Jeśli inwestujesz z wykorzystaniem krótkiej pozycji, czyli na spadki: zyskasz, gdy cena instrumentu spadnie; stracisz, gdy cena instrumentu wzrośnie.

Wspomnianadźwignia finansowa pozwala za stosunkowo niewielkie kwoty kupować pozycje dowolnego rodzaju o większej wartości.

Inwestowanie pieniędzy w małych kwotach – zalety

 • tworzy warunki do nabierania większego doświadczenia w spekulowaniu na forex,
 • wspomaga racjonalne, przemyślane decyzje z powodu braku lęku przed znaczącą stratą,

Inwestowanie krótkoterminowe na forex

Reklama

Inwestycje krótkoterminowe polegają na utrzymywaniu pozycji nie dłużej niż  tydzień. Najpopularniejszą strategią jestday trading, w ramach którego transakcje zawiera się w obrębie jednej doby. Zalety krótkoterminowego inwestowania online to możliwość zawarcia wielu transakcji i osiągnięcia  zysków w krótkim czasie.

Wśród wad inwestowania krótkoterminowego można wymienić ryzyko wysokiej straty (jeśli dźwignia finansowa zadziała na Twoją niekorzyść) oraz konieczność obserwowania wykresów częściej niż przy strategii długoterminowej.

Inwestowanie długoterminowe na forex

Strategia długoterminowa to trzymanie otwartej pozycji przez dłuższy czas. Celem takiego sposobu inwestowania jest wykorzystanie trwającego trendu tak, aby zarobić jak najwięcej na danej transakcji.

W przeciwieństwie do daytradingu handel długoterminowy nie wymaga spędzania długiego czasu na śledzeniu wykresów. Niebagatelną rolę odgrywa za to wynik analizy fundamentalnej, czyli prawidłowe wycenienie danego instrumentu i porównanie go z bieżącym kursem na rynku.

Wybór strategii inwestycyjnej i czasu realizacji transakcji to kwestia indywidualna, ale zależna od preferencji analitycznych. Jeśli inwestor preferuje kombinację analizy techniczno-fundamentalnej, połączonej z priceaction, to łatwiej może ustalić najbardziej korzystne momenty otwarcia i zamknięcia pozycji. Price Action opiera się bowiem na rozpatrywaniu wzajemnych relacji między cenami przeszłymi i bieżącymi, a konkretnie na 3 filarach:

 • trendzie,
 • formacjach świecowych,
 • poziomach wsparcia i oporu.
Reklama

Analitycy rynków finansowych stosują głównie dwa rodzaje analiz: technicznąi fundamentalną.

Analiza techniczna skupia się na zachowaniach ceny, trendach i formacjach, które pomagają przewidzieć gdzie dana cena może się udać. Analiza fundamentalna z koli uwzględnia dostępne dane ekonomiczne, by pomóc w ustaleniu właściwej wartości rynku. Najlepiej jest oczywiście rozważać sytuację rynkową pod kątem obydwu podejść, jednak nie zawsze jest na to czas – zmiany rynkowe potrafią być niezwykle dynamiczne. Wpływają na nie różne dane, czynniki ekonomiczne, tweety polityków, czy mniej zmienne, ale nie mniej istotne czynniki - takie jak stopy procentowe.

Stopy procentowe a rynek walutowy

Stopy procentowe to jeden z instrumentów-wskaźników banków centralnych, po których banki te rozliczają określone czynności, jak np. rynkową stopę procentową. Wpływa to m.in. na to ile płacimy za kredyty, czy ile  zarabiamy na lokatach. Jeżeli stopa procentowa rośnie, to znaczy, że banki komercyjne będą drożej pożyczać pieniądze z banku centralnego, ale też drożej będą je mogły oddać w depozyt.

Ustalanie oprocentowania ma istotny wpływ na kursy walut. Im wyższe stopy procentowe tym chętniej inwestorzy kupują daną walutę. Te same wysokie stopy procentowe powodują, że klienci mniej chętnie wezmą w danej walucie kredyt by zainwestować w drugą. W rezultacie rośnie popyt na daną walutę i spada jej podaż. Gdy pojawia się nadwyżka popytu nad podażą, by zniwelować nierównowagę rośnie cena danej waluty.

Rynki reagują na zmiany oczekiwań, dlatego często mówi się o rajdach ryzyka, spadkach lub wzrostach, np. pokonferencjach członków banków centralnych, podczas których mogą zapowiedzieć zmiany polityki monetarnej.

Reklama

Konferencje członków banków centralnych to jednak nie jedyne wydarzenia, które silnie wpływają na kursy walut, dlatego warto mieć swoją strategię inwestycyjną, dobry plan, na bieżąco śledzić wydarzenia makroekonomiczne i notowania online.

Rozpisany scenariusz inwestowania na forex pomoże bowiem w nauce systematyczności i dyscypliny.Ułatwi też panowanie nad emocjami.

By stworzyć dobry plan, należy pamiętać o 5 rzeczach:

1.    Wybierz obszary do inwestowania pieniędzy

Postaw na instrumenty, które znasz i rozumiesz - będziesz miał największą szansę na skuteczne przewidzenie ruchów cen.

Aby zminimalizować ryzyko dużej straty, dywersyfikuj portfel - dziel środki na inwestycje w różne instrumenty (np. waluty, surowce czy fundusze ETF).

2.    Określ czas handlu

Drugim krokiem do stworzenia własnego planu tradingowego jest zatem określenie:

 • częstotliwości handlu – sprawdź u brokera swoją dotychczasową historię transakcji i skonfrontuj ją z czasem na inwestowanie, jakim realnie dysponujesz na co dzień,
 • ramy czasowej – w przypadku daytradingu będzie to jeden dzień, inwestor długoterminowy może przyjąć plan na tydzień czy na miesiąc,
 • dzienna liczba transakcji – określ ją na podstawie Twoich dotychczasowych statystyk; jeśli do tej pory wykonywałeś 10 transakcji dziennie, ale zwykle tylko około połowa z nich była zyskowna – to znaczy, że warto zmniejszyć dzienny limit otwieranych pozycji.

3.    Określ sygnały wejścia

Reklama

Wyznaczenie konkretnych sygnałów wejścia i wyjścia pozwala uniknąć handlowania pod wpływem emocji.

Ustal zasady otwierania i zamykania pozycji na podstawie wskaźników, których użyto w ustawieniach danego wykresu. Pamiętaj, że sygnały w Twoim planie powinny być określone na tyle szczegółowo, abyś nawet podczas emocjonującego momentu wiedział, czym się kierować.

4.    Zarządzaj ryzykiem

Dla bezpieczeństwa załóż, że możesz stracić pieniądze na każdej transakcji. Aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami nieprzewidzianych ruchów cen, zawsze ustawiaj zlecenia:

 • stop loss – zlecenie transakcyjne, które automatycznie zamyka pozycję, gdy strata osiągnie założony pułap,
 • take profit – zlecenie, które zamyka daną pozycję, gdy osiągnie ona założony zysk.

5.    Skorzystaj z pomocnych narzędzi


By ułatwić sobie monitorowanie rynku, skorzystaj ze wsparcia edukacyjnego dostępnego w aplikacji TMS Brokers. Nagradzani eksperci TMS na bieżąco filtrują, interpretują i analizują wydarzenia rynkowe i tworzą pigułkowe treści, które pomagają podejmować decyzje inwestycyjne. Informacje o wszystkim, co najważniejsze, dostaniesz prosto na swój telefon.

 

Czytaj więcej

Artykuły związane z wahania kursów walut