Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32-0,04%
USD / PLN3,98-0,07%
CHF / PLN4,51-0,06%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08+0,06%
ROPA BRENT83,61+0,25%
ROPA WTI79,92+1,15%
ZŁOTO2 080,80-0,09%
SREBRO23,04-0,39%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

system espi CAPITEA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
CAPITEA S.A.
Temat
Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umowy o zarządzanie portfelem funduszu sekurytyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Capitea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2021 r. spółka zależna Emitenta - Asseta S.A. (dawniej ServiceCo S.A.) - zawarła z White Berg TFI S.A. z/s w Bielsku – Białej umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Umowa”), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent.

Zawarcie Umowy oznacza zakończenie procesu przejmowania przez Asseta S.A. obsługi sekurytyzowanych wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych pozostających dotychczas w obsłudze Emitenta. O zawarciu umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności pozostałych funduszy inwestycyjnych, w których Emitent jest jedynym uczestnikiem, Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

W efekcie powyższego Emitent zaprzestał czynnego wykonywania czynności zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z uwagi na fakt, że easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty był ostatnim funduszem pozostającym w obsłudze Emitenta.

Na skutek zawarcia Umowy oraz pozostałych umów, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., nie doszło do zmiany struktury majątkowej w obrębie Grupy Kapitałowej Emitenta. W szczególności Emitent w dalszym ciągu pozostaje jedynym uczestnikiem funduszy sekurytyzacyjnych, których zarządzanie przejęła Asseta S.A., a których certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem zastawu ustanowionego na rzecz zabezpieczenia spłat do wierzycieli układowych, o ustanowieniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 7 marca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITEA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-01Radosław Barczyński
Prezes Zarządu
2021-09-01Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej