Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

selena fm akcje

Prognoza wyników na 1Q 2022- kwartał z wysokim wzrostem cen produktów i poprawą marży bez większego wpływu rynku rosyjskiego. Podwyższamy założenia na 1Q’22 i obniżamy na dalszą część roku (neutralne).

W 1Q’22 oczekujemy ok. 7% r/r wzrostu przychodów ze sprzedaży, co będzie wynikać gł. z podwyżek cen produktów. Indeks chemii budowlanej w tym okresie wzrósł o 15,7% r/r, a spadek wolumenów szacujemy na ponad -5% r/r. Będzie to kwartał bez większego wpływu rynku rosyjskiego. Z pewnością wolumenowy spadek sprzedaży od 2Q’22 będzie większy. Po stronie marży brutto oczekujemy poprawy rentowności w związku z systematycznymi podwyżkami cen produktów do ok. 30%, choć cały czas występuje presja surowcowa, która może się nasilić po dużej niestabilności ropy naftowej w marcukwietniu’22. W 1Q’22 ceny MDI wzrosły o +38% r/r, a polioli o +5% r/r.

Zwracamy uwagę, że zarówno 4Q jak i 1Q nie mają dużego wpływu na wyniki roczne spółki. Ok. 60% rocznej sprzedaży i jeszcze większą część wyników spółka realizuje w 2-3Q, które będą obciążone brakiem sprzedaży do Rosji. Wg naszych szacunków stanowiła ona nawet 20% przychodów, choć spółka nie ma tam aktywów produkcyjnych. Sprzedaż była realizowana gł. z polski i wg ESPI z 13.04.22 została wygaszona.

Dn. 13.04.2022 spółka poinformowała, że w związku z zaprzestaniem od lutego 2022 roku dostaw towarów z Polski na terytorium Federacji Rosyjskiej, w wyniku testu na utratę wartości udziałów zarząd zidentyfikował konieczność dokonania dodatkowego odpisu aktualizującego w kwocie 6,8 mln PLN z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce w 100% zależnej, tj. Selena Vostok. Z uwagi na dużą niepewność co do dalszego przebiegu wydarzeń na Ukrainie, trudno jest przewidzieć wpływ kryzysu na działalność spółki w przyszłości. Zarząd analizuje dostępne informacje i podejmuje starania, aby wraz z rozwojem wydarzeń w miarę możliwości minimalizować ich wpływ na działalność Grupy Selena.

Reklama

Komentarz BDM: Neutralny. W ostatniej rekomendacji z 07.09.2021 Selena FM Kupuj 44,3 PLN/akcję nasze podejście do wyników zarówno 2021 jak i 2022 roku było b. konserwatywne w obliczu dużego wzrostu kosztów surowcowych. Podejście to dawało miejsce na pozytywne zaskoczenia przy obserwowanym mocnym popycie na materiały budowlane i dużej dywersyfikacji geograficznej…, gdyby nie wybuch wojny na Ukrainie i gospodarcza izolacja Rosji. Szacujemy, że spółka lokowała w Rosji ok. 20% swojej sprzedaży. Tym samym obniżamy nasze założenia na 2-4Q’22 z ryzykiem dalszej korekty w dół. Niemniej przy całkiem udanym 1Q’22, gdzie podnieśliśmy prognozy, nasze całoroczne założenia nie uległy większym zmianom. Najbliższe spotkanie z zarządem w środę 4 maja o 12:00 na MS Teams. Wyniki za cały 2021 rok poznamy 02.05.2022. Po wynikach rocznych zaktualizujemy naszą rekomendację.

Selena FM (SELENAFM): Prognoza wyników na 1Q 2022 roku - 1

Selena FM (SELENAFM): Prognoza wyników na 1Q 2022 roku - 1

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

Czytaj więcej

Artykuły związane z selena fm akcje