Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32-0,02%
USD / PLN3,98-0,06%
CHF / PLN4,51-0,04%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08+0,04%
ROPA BRENT83,61+0,25%
ROPA WTI79,91+1,14%
ZŁOTO2 080,69-0,10%
SREBRO23,04-0,39%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Protektor S.A.

30% Club Poland przygotował pierwszy w Polsce raport diagnozujący przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Zdaniem respondentów, kluczowymi barierami są: 1) niewystarczająca liczba kobiet we własnych bazach kandydatów oraz 2) mniej aktywny sposób promocji swoich kandydatur przez kobiety. 16,6% badanych na etapie nominacji kandydata/-tki na członka rady nadzorczej bierze pod uwagę proporcje płci w radzie nadzorczej. 43,8% jeszcze tego nie robi, ale deklaruje, iż zachodzące zmiany w otoczeniu rynkowym mogą skłonić ich do zmiany i uwzględnienia tego aspektu w przyszłości.

Badanie „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” przeprowadzono z inicjatywy 30% Club Poland Investor Group czyli grupy krajowych inwestorów instytucjonalnych wspierających działania Klubu. Investor Group w Polsce tworzą: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI i Noble Funds TFI. Partnerem raportu jest United Nations Global Compact Network Poland.

30% Club Poland liczy już 19 członków. W ostatnim czasie do 30% Club Poland (liczącego do niedawana 14 członków) dołączyli przedstawiciele pięciu kolejnych firm: Atende S.A. GK, Franklin Templeton Investments Poland, Grupy Inelo, MMC Group Services (Grupa Marsh) oraz Protektor S.A. Do instytucji wspierających dołączyli z kolei Bloomberg i Korn Ferry.

Badanie ankietowe

Większość przedstawicieli krajowych inwestorów instytucjonalnych dostrzega problem niskiego zróżnicowania władz polskich spółek giełdowych. Tylko niecałe 15% respondentów uważa, że władze tych spółek są zróżnicowane pod względem kompetencji i płci.

Reklama

50% ankietowanych bierze pod uwagę szeroko rozumianą różnorodność władz spółek (płeć, kompetencje, doświadczenie, wiek itp.) w swoich decyzjach inwestycyjnych. 1/3 respondentów uwzględnia wskaźnik różnorodności władz spółek pod względem płci przy włączaniu kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do podejmowania decyzji.

Jednak inwestorzy instytucjonalni rzadko nominują kobiety na członków rad nadzorczych – regularnie robi to jedynie co dziesiąty z respondentów. Najczęściej wymieniane przyczyny sporadycznej nominacji kobiet przez ich organizacje to: mniejsza aktywność kobiet niż mężczyzn w promowaniu swoich kandydatur i niezabieganie o to w sposób wystarczający (ten wariant wybrało 25,0% badanych) oraz to, iż w procesie nominacji dana organizacja korzysta z własnej bazy kandydatów, w której co prawda są kobiety spełniające jej kryteria jednak jest ich za mało i zasiadają już w radach nadzorczych innych spółek portfelowych (22,9% badanych).

Realne szanse na zmiany

Wśród kluczowych działań mogących zwiększyć szanse kobiet w nominacjach do rad nadzorczych respondenci wskazali: zwiększenie puli kobiet dostępnych w ich bazach (37,5% respondentów), możliwość osobistego kontaktu i poznania większej liczby kandydatek (27,1% respondentów) oraz uzyskanie dostępu do bazy wykwalifikowanych kandydatek prowadzonej przez zewnętrzny podmiot (16,7% respondentów).

Jako odpowiedzialny inwestor, mamy wpływ na postępowanie spółek, w które zainwestowaliśmy. Głosowanie jest bardzo skutecznym sposobem wywierania tego wpływu, a także dodatkowym mechanizmem wyrażania naszych obaw i oczekiwań. Jednym z zagadnień, które ostatnio stały się przedmiotem naszej polityki głosowania jest udział kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach spółek. Jesteśmy głęboko przekonani, że większe zróżnicowanie organów spółek może tworzyć wartość dla akcjonariuszy – Małgorzata Barska, Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI, członka 30% Club Poland Investor Group

Pełna wersja raportu dostępna pod linkiem: https://30percentclub.org/about/chapters/poland

Reklama

(na dole strony, w sekcji wydarzenia)

Dynamiczny rozwój 30% club poland – 19 członków, 13 instytucji wspierających

Wprowadzenie zmian wymaga zaangażowania osób na szczycie hierarchii korporacyjnych, co aktywnie realizuje 30% Club Poland. Do dynamicznie rozwijającej się w Polsce kampanii, w ostatnim czasie przystąpiło 5 nowych członków i członkiń (kolejność alfabetyczna): Magdalena Magnuszewska, Prezes Zarządu Grupy Inelo, Katarzyna Majchrzak, Członek Zarządu Franklin Templeton Investments Poland, Tomasz Malicki, Prezes Zarządu Protektor S.A., Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu Atende S.A. Grupa Kapitałowa oraz Marta Steer, członek zarządu MMC Group Services (Grupa Marsh). Tym samym do 30% Club Poland należą już przedstawiciele najwyższych władz 19 firm.

Do kampanii dołączyły również dwie instytucje wspierające: Bloomberg oraz Korn Ferry, a także trzy nowe ambasadorki: Ewa Radkowska-Świętoń, CFA, FRM, niezależna członkini rad nadzorczych oraz Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, dr Barbara Stepnowska, członkini Rady Programowej Open Eyes Economy on Tour, Solidarni w Rozwoju i Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Katarzyna Nabrdalik, Prezeska Fundacji Teach for Poland.

Przystąpienie do kampanii 30% Club pokrywa się z celami naszej firmy, czyli dbaniem o równouprawnienie i różnorodność na poziomie zatrudnienia. Chcemy rozwijać biznes, w którym kobiety sprawują funkcje zarządcze i dyrektorskie, a tym samym dawać przykład innym firmom i pozytywnie wpływać na przyszłość rynku zatrudnienia w Polsce. – Tomasz Malicki, Prezes Zarządu Protektor S.A., nowy członek 30% Club Poland.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 30% Club Poland prosimy o zgłoszenia na adres email: poland@30percentclub.org

Reklama

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O badaniu:

Uczestnicy badania – przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych w Polsce – wzięli w nim udział anonimowo, wypełniając kwestionariusz ankiety online. Za inwestorów instytucjonalnych uznano: przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi oraz osoby pracujące w działach Zarządzania Aktywami. Odpowiedzi udzieliło 48 respondentów z zaproszonych i zidentyfikowanych 130 osób, co stanowi dużą liczbę respondentów w przypadku tej grupy zawodowej.

O 30% Club Poland:

30% Club Poland jest częścią globalnej kampanii 30% Club, obecnej w 19 miejscach na świecie, która została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku. Celem 30% Club Poland jest uzyskanie 30% udziału kobiet we władzach 140 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie do 2030 roku. Pomysłodawczyniami przeniesienia idei 30% Club do Polski są Milena Olszewska-Miszuris i Aleksandra Włodarczyk. 30% Club Poland nie posiada formy prawnej i nie pobiera składek. Przy prowadzeniu swojej działalności korzysta ze wsparcia partnerów. Więcej informacji na stronie: https://30percentclub.org

Reklama

30% Club Poland rozpoczął działalność 9 czerwca 2021 r., w Polsce ma już 19 członków i członkiń. Są to przedstawiciele najwyższych władz korporacyjnych (kolejność alfabetyczna): Atende S.A. Grupa Kapitałowa, BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, Franklin Templeton Investments Poland, Grupa Inelo, IBM Poland and Baltics, Mastercard Europe Oddział w Polsce, MMC Group Services (Grupa Marsh), Orange Polska, Ryvu Therapeutics, Protektor, Siemens Polska, Société Générale Oddział w Polsce, Standard Chartered Global Business Services Polska, Summa Linguae, Wirtualna Polska. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

Do grona podmiotów wspierających dołączyli: Bloomberg oraz Korn Ferry, poszerzając dotychczasową listę partnerów czyli ACCA Polska, EFPA Polska, Executive Network, Impact CEE, kancelaria CMS, M+G Sp. z o.o. Sp.k., Polski Instytut Ekonomiczny, PwC, Signium, The Way, UN Global Compact Network Poland.

Czytaj więcej