Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

prognozy kursu dolara

Koniec lutego oraz początek marca to mocny wzrost pary USDPLN z poziomu 3,70 w okolice 3,87. Wpływ na powyższe miało przede wszystkim umocnienie dolara amerykańskiego będące rezultatem rosnących oczekiwań co do wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed w odpowiedzi na narastające oczekiwania inflacyjne, które przełożyły się z kolei na wzrost rentowności obligacji.

Niemniej zgodnie z oczekiwaniami strategów BNP Paribas,

na ostatnim posiedzeniu Fed zasygnalizował brak podwyżki stóp procentowych co najmniej do 2023 roku, co zatrzymało aprecjacje dolara. Z drugiej strony parze USDPLN ciążył sam złoty, który osłabiał się z uwagi na wyższą awersję do ryzykownych aktywów, komentarze przedstawicieli NBP o tym że krajowa waluta jest zbyt mocna, ciążące ryzyko nad sektorem bankowym, ale również w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, której rezultatem jest ponowny ogólnopolski lockdown.

Bez większego wpływu na notowania krajowej waluty

miała pozytywna rewizja prognoz NBP odnośnie tempa wzrostu gospodarczego przy jednocześnie wyższe inflacji. W powyższym otoczeniu, na koniec 2Q’21 ekonomiści BNP Paribas oczekują notowań pary USDPLN w okolicach 3,61, natomiast w perspektywie końca 2021 roku jest to poziom 3,48.

Argumenty za spadkiem kursu USDPLN

  • Znaczące zwiększenie programu luzowania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.
  • Zwiększenie dostępności dolara na rynku poprzez kolejne programy Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.
  • Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w kraju i na świecie.
  • Zacieśnienie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Argumenty za wzrostem kursu USDPLN

  • Wysoki popyt na dolara na rynku jako na bezpieczną przystań w okresie kryzysu.
  • Wydłużanie lockdownu w Polsce za sprawą rosnącej liczby zachorowań na Covid-19.
  • Wzrost skali zakupów papierów dłużnych przez Narodowy Bank Polski.
  • Interwencie słowne RPP bądź, bezpośrednie działania na rynku.
  • Obniżka stóp procentowych w Polsce.
Czytaj więcej